Riešenie pre výrobné firmy

Pripravili sme pre vás informačný systém prispôsobený odboru vášho podnikania.

reseni-vyroba

Chceli by ste efektívnejšie riadiť výrobné procesy? Dôslednejšie sledovať náklady? Chcete si uľahčiť spoluprácu so subdodávateľmi a obchodnými partnermi?
Systém KARAT sa prispôsobí menšej i väčšej výrobnej firme!

ERP systém prepojí kľúčové agendy vašej firmy – obchod, výrobu aj ekonomiku

Systém je otvorený a škálovateľný – preto je vhodný aj pre väčšie firmy s niekoľkými závodmi. Všetky výrobné prevádzky môžete riadiť z jedného miesta. Systém vyjde plne v ústrety vašim individuálnym požiadavkám.

Systém KARAT je vhodný najmä, ak používate rôzne technológie a typy výroby

 • konštrukcie na zákazku
 • montáž na zákazku
 • výroba na sklad
 • dávková a procesná výroba

Čo vám systém KARAT umožní

 • rutinnú prácu a rozhodovanie
 • spoluprácu v rámci výrobného procesu
 • komunikáciu so zákazníkmi a orgánmi štátnej správy

Špeciálne funkcionality pre výrobné firmy

Náš ERP systém vás zaujme nielen kompletným pokrytím procesov vo vašej firme, ale aj množstvom čiastkových funkcionalít.

Rozhovor s výrobným riaditeľom NC LINE

Ďalšie špecifické nástroje

  • technická príprava výroby s väzbou na CAD/CAM systémy
  • zmenové a odchýlkové riadenie
  • projekty
  • zakázky
  • zdroje
  • kooperácie
  • výrobné a nevýrobné nezhody
  • nezhody
  • pokročilé plánovánie a rozvrhovanie výroby APS, MRP, MRP II
  • logistika výroby
  • elektronický zber dát z výroby (čiarové kódy, RFID)
  • integrované terminálové odvádzanie
  • CRM
  • predaj vrátane e-komercie B2B a B2C
  • nákup
  • skladové hospodárstvo, vrátane riadeného skladu (WMS)
  • inventúry
  • reklamácie
  • logistika nákupu, predaja, skladov
  • majetok
  • financie a riadenie Cash Flow
  • účtovníctvo
  • dane

  Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy pri kontrolách a auditoch.

  • personalistika
  • mzdy
  • riadenie ľudských zdrojov
  • štatistické hlásenia a elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy

  Lepšie využitie ľudského potenciálu, kedy sú ľudia viac zapojení do výrobného procesu, prináša dlhodobo lepšie výsledky než kvantitatívne zvyšovanie produkcie.

Špecifické (prierezové) nástroje ocenia predovšetkým zákazníci, pre ktorých je správne využívanie technológií a rozumná automatizácia súčasťou podnikateľskej stratégie.

 • podnikový portál s vlastnou alebo externou technológiou (intranet, extranet)
 • otvorenosť, ktorá umožňuje prispôsobiť informačný systém KARAT bez znalosti programovania a napojiť ho na iné systémy
 • konektory na špecializované externé systémy
 • workflow
 • elektronická výmena dát (EDI)
 • controlling, manažérske riadenie, dátove sklady
 • podpora procesného a strategického riadenia
 • riadenie a správa dokumentov(DMS)
KUSOVNÍK V IS KARAT

Žádný z dodavatelů až na KARAT Software neuměl navrhnout odpovídající řešení pro řízení výroby, zejména pro naše specifické požadavky v oblasti nedokončené výroby.

fremaIng. Vilma Štěpánovávedúci úseku ekonomiky a financií

Automatizácia prácnych činností

Vďaka novému ERP budete môcť automatizovať opakované činnosti, čo vám prinesie:

 • lepšie využitie času a zdrojov
 • optimalizáciu zásob a využitie obežných prostriedkov
 • kratšie dodacie lehoty
 • sledovanie ukazovateľov priebežnej doby výroby
 • zákaznícku spokojnosť
 • kvalitu, produktivitu

Zaujala vás možnosť využiť informačný systém KARAT Software vo vašej výrobe?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup.

Kontaktujte nás