Personalistika a mzdy

Aj tá najskúsenejšia mzdová účtovníčka potrebuje kvalitný mzdový software, na ktorý sa môže plne spoľahnúť. Vďaka nemu sú výpočty a spracovanie miezd jednoduchšie.

personalistika

Mzdový software KARAT umožňuje skutočne komplexné spracovanie miezd.

Nejenže nabízí vše pro mzdové účetnictví, ale klade důraz i na vazby s docházkovým IS, personálním IS, účetním IS, řízením výroby, projektovým řízením, řešením pro servis a údržbu a dalšími částmi systému.

Nielen, že ponúka všetko pre mzdové účtovníctvo, ale kladie dôraz i na väzby s personálnym, účtovným IS, riadením výroby, projektovým riadením, riešením pre servis a údržbu a ďalšími časťami systému.

Mzdový software rieši legislatívu aj úrady

Riešite neustále zmeny v zákonoch? Mzdový systém vám poskytne plnú legislatívnu podporu. Upozorníme vás na dôležité novinky v zákonoch a ich aplikácii v praxi.

Mzdový software vám tiež uľahčí komunikáciu s úradmi. Ponúka výstupy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad či už v papierovej alebo elektronickej forme. Dáta môžete ľahko tlačiť do prednastavených formulárov.

Čo ďalšieho vám mzdový software ponúka?

 • variabilné mzdové zložky a zrážky
 • viac spôsobov zadávania miezd
 • on-line výpočet miezd
 • príkazy na úhradu
 • automatické zaúčtovanie miezd
 • ročné zúčtovanie daní
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • registrácie do Sociálnej poisťovne a Oznámenia do zdravotných poisťovní
 • štatistiky (Trexima atď.)
 • šablóny pracovnoprávnych dokumentov
 • mzdové listy, zápočtové listy
 • výplatné pásky (tlač diskrétnych pások, elektronické odosielanie)
 • napojenie na dochádzkové systémy
EVIDENCIA MEZD V IS KARAT

Ako mzdový program pomáha

Voliteľné zadávanie miezd

Prácu mzdovej účtovníčky uľahčuje voliteľný spôsob zadávania miezd – po jednotlivých pracovníkoch, hromadné zadávanie mzdových zložiek, preddefinované zložky apod.

Ročné spracovanie miezd

Podpora pre ročné spracovanie miezd umožňuje postupné zadanie a výpočet ročného zúčtovania daní. Je možné automatizované preplatenie výsledku ročného zúčtovania dane ako aj výsledku ročného zúčtovania odvodov na zdravotné poistenie.

Tvorba platobných príkazov

Príkazy k úhrade môžete generovať buď priamo zo mzdového systému, alebo pomocou platobného kalendára ovplyvníte napr. postupné odosielanie miezd a odvodov (z rôznych účtov, v rôznych termínoch).

PLATOBNÝ KALENDÁR

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt