Evidencia a invetúra tovaru, majetku a rozpracovanej výroby

Spoľahnite sa na presné inventúry tovaru, majetku a rozpracovanej výroby vďaka informačnému systému KARAT.

evidence zasob

Získajte nástroj pre implementáciu a dokumentáciu inventúr.

Inventúry tovaru pomocou prostriedkov automatickej identifikácie – EAN (čiarové kódy), QR, RFID apod.

Vykonávajte inventúry položiek zoznamu tovaru, inventúry pozícií, alebo celkové inventúry. Inventúry skladových zásob porovnajú fyzický stav s evidovaným skladom a vygenerujú pohyby a presuny zo zistených rozdielov.

Zvýšenie prehľadnosti a komfortu umožňujú mobilné terminály a čiarové, QR a RFID kódy.

Etiketa například s čiarovým kódom nalepená na jednotlivých kusoch tovaru vám umožní vykonávať presuny a inventarizáciu pomocou prenosných programovateľných snímačov čiarových kódov. Tento moderný spôsob prináša výraznú úsporu času i peňazí, zvyšuje spoľahlivosť a eliminuje chyby.

Hlavné prínosy inventarizácie cez prostriedky automatickej identifikácie (EAN, QR, RFID, atď.)

  • odstránenie rizika zámeny položiek
  • zrýchlenie operácií, úspora času a financií
  • obmedzenie papierovej práce
  • jednoduchá obsluha
  • aktuálne informácie o umiestnení majetku
  • spresnenie evidencie
EVIDENCIA – INVENTÚRNE DOKLADY

Ako prebieha inventúra majetku

Zavedenie a označenie majetku

Ku každému majetku môžete evidovať druh, výrobné číslo, umiestnenie, zodpovednú osobu, stredisko, cenu majetku a ďalšie údaje. Každý majetok má priradené samostatné inventárne číslo a evidenčné štítok (s čiarovým kódom) s popisom a umiestnením.

Inventarizácia

Na rozdiel od štandardnej inventarizácie, kedy sa po založení inventúry vytlačí inventúrny zoznam majetku, podľa kterého inventúrni pracovníci prechádzajú a kontrolujú prítomnosť majetku, je použitý prenosný terminál s displejom, klávesnicou a zabudovanou čítačkou čiarových kódov. Z IS KARAT sú priamo do pripojenej čítačky nahrané dáta z inventúry. Program bežiaci v termináli riadi priebeh inventarizácie, zaisťuje vyhľadávanie majetku v číselníku a ukladá nasnímané dáta.

Vyhodnotenie

Po ukončení fyzickej inventúry sú nasnímané dáta prehraté do IS KARAT, kde dôjde k ich vyhodnoteniu a porovnaniu s aktuálnym stavom. Ďalej už prebieha spracovanie zhodne ako pri ručnej inventúre, teda riešia sa rozdiely, odsúhlasujú sa zmeny a generujú sa pohyby presunu a vyradenie majetku.

Ako prebieha inventúra skladových zásob

Informačný systém KARAT poskytuje užívateľom príhodný nástroj na realizáciu a dokumentáciu inventúr skladových zásob, a to v samostatnom module „Inventúry“. Pre inventarizáciu rozsiahlych alebo mimoriadne členitých skladových priestorov môže byť s výhodou využiť tzv. Sčítací doklady (sčítajú nasnímané položky). Pre zvýšenie prehľadnosti a komfortu umožňujú obstaranie položiek odobratím čiarových kódov pomocou terminálu.

Ako prebieha inventúra rozpracovanej výroby

Inventarizácia môže prebiehať aj nad rozpracovanú výrobou modulu „Zákazkové postupy. Pre rozpracovanú výrobu je možné inventarizovať typy položiek Materiál, Polotovary, Kumulované náklady operácie, Vedľajšie výrobné produkty a Výrobné nezhody. Samotná inventarizácie rozpracovanej výroby prebieha prostredníctvom inventarizácie jednotlivých pracovísk vo výrobe. Inventarizácie sú jednotlivé zákazkové postupy, ktoré sú v okamihu inventúry fyzicky rozpracované na týchto pracoviskách.

V systéme KARAT je možné tiež jednoducho evidovať zásoby  a spravovať majetok

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt