Elektronická výmena dát – EDI

Šetrite papier a posielajte doklady elektronicky. Vďaka automatickým zásielkam nemusíte s dokumentmi nikam chodiť.

edi komunikace

Ako by sa vám pozdávalo odosielať čokoľvek, kedykoľvek a úplne bez práce? EDI vám toto prianie plní. So svojimi obchodnými partnermi si môžete posielať elektronické doklady 24 hodín denne.

Čo vám prinesie elektronická komunikácia EDI

  • nahradíte papierové doklady
  • znížite náklady na administratívu a poštovné
  • umožníte rýchlejšiu komunikáciu
  • zamedzíte chybám
  • zaistíte bezpečnejší prenos informácií

Zlepšenie firemných procesov

Prínosy elektronickej výmeny dát ale môžu byť ešte výraznejšie. Ak využijete výhody elektronickej komunikácie naplno, pomôže vám aj v ďalších oblastiach chodu firmy:

  • optimalizácia skladových zásob
  • zlepšenie logistických procesov
  • zmeny v plánovaní a riadení výroby
  • zlepšenie CashFlow
  • vyššia produktivita práce

NC LINE – Rozhovor s výrobným riaditeľom

Udržte si konkurenčnú výhodu

Elektronická výmena dát vám dáva príležitosť zmeniť obchodnú koncepciu a vzťahy k obchodným partnerom.

Hlavne na trhu rýchloobrátkového tovaru limituje firmy neschopnosť elektronickej komunikácie natoľko, že svoje miesto musia uvoľniť pružnejšej a „bezpapierovej“ konkurencii.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt