Riešenie pre firmy poskytujúce služby

Chceli by ste zlepšiť chod vašej firmy? Efektívnejšie riadiť vzťahy so zákazníkmi? Lepšie plánovať a evidovať zákazky? Optimalizovať logistické procesy?

sluzby

Systém KARAT sa prispôsobí menšej i väčšej firme poskytujúcej služby!

Pre aké oblasti služieb je systém KARAT vhodný?

 • autoservisy
 • technické služby miest a obcí
 • reklamné služby
 • personálne služby
 • servis a požičovňa dopravných prostriedkov
 • servis a požičovňa manipulačnej techniky
 • distribúcia a logistika

Čo vám systém KARAT umožní

 • rutinnú prácu a rozhodovanie
 • spoluprácu v rámci výrobného procesu
 • komunikáciu so zákazníkmi a orgánmi štátnej správy

Aké procesy systém KARAT podporuje?

Okrem účtovníctva sa informačný systém KARAT zameriava na procesy, ktoré najviac ovplyvňujú získavanie nových zákazníkov, realizáciu zákaziek, zaistenie zdrojov a inovácia. Systém má komplexné a prepracované väzby.

  • evidencia projektových zákaziek
  • finančné plánovanie a riadenie projektov
  • plánovanie a riadenie projektov v čase
  • práca s etapami projektov a s požiadavkami na zdroje
  • Ganttove diagramy
  • vyhodnotenie projektov
  • CRM s internetovým volaním (VoIP)
  • objednávky od odberateľov vrátane dopytu-tendra
  • rámcové zmluvy
  • cenotvorba a systém poskytovaných zliav
  • zálohové platby s väzbou na poskytovanie služieb
  • personalistika
  • mzdy
  • riadenie ľudských zdrojov
  • štatistické hlásenie a elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy

  Lepšie využitie ľudského potenciálu, kedy sú ľudia viac zapojení do obchodného a výrobného procesu, prináša dlhodobo lepšie výsledky než kvantitatívne zvyšovanie produkcie.

  • majetok
  • financie a riadenie Cash Flow
  • pohľadávky a riadenie saldokont
  • účtovníctvo
  • dane
  • banka
  • pokladňa
  • rizikové firmy

  Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy pri kontrolách a auditoch.

  • CRM – riadenie vzťahov s obchodnými partnermi s internetovým volaním (VoIP)
  • skladové hospodárstvo, vrátane riadeného skladu(WMS)
  • nákup
  • predaj vč. e-komerce B2B a B2C
  • reklamácie
  • inventúry
  • logistika nákupu, predaja, skladov
 • Špecifické (prierezové) nástroje ocenia predovšetkým zákazníci, pre ktorých je správne využívanie technológií a rozumná automatizácia súčasťou podnikateľskej stratégie.

  • podnikový portál s technológiou SharePoint (intranet, extranet)
  • otvorenosť, ktorá umožňuje prispôsobiť informačný systém KARAT bez znalosti programovania a napojiť ho na iné systémy
  • konektory na špecializované externé systémy
  • workflow
  • elektronická výmena dát (EDI)
  • controlling, manažerské riadenie , dátové sklady
  • podpora procesného a strategického riadenia
  • riadenie a správa dokumentov (DMS)

Vybrané funkcionality pre firmy poskytujúce služb

Náš ERP systém vás zaujme nielen kompletným pokrytím procesov vo vašej firme, ale aj množstvom čiastkových funkcionalít.