Systém pre servisné firmy a požičovne

Vďaka významným inštaláciám nášho informačného systému v oblasti požičiavania a servisu dokážeme pokryť všetky špecifiká tohto odboru i individuálne požiadavky vašej firmy.

erp servis

Systém KARAT vám pomôže s evidenciou zákaziek a výpožičiek, ich plánovaním i tvorbou cien a podporí manažérske riadenie.

Štandardné funkcie IS KARAT pre servisné firmy

 • komplexná a efektívna evidencia servisných zákaziek
 • kompletná evidencia zariadenia
 • využitie znalostnej databázy a opakujúcich sa akcií
 • sledovanie zákaziek rôznych typov
 • podpora cenotvorby
 • plánovanie servisných zákaziek
 • optimalizácia vychystania a výdaja materiálu
 • automatické vystavenie objednávok vydaných podľa zákaziek servisu
 • spätné rozpočítanie súvisiacich nákladov do skladových cien
 • mechanizmy uľahčujúce výdaj materiálu a náhradných dielov
 • ľahké vedenie agendy servisných výkazov
 • automatické vystavovanie zálohových faktúr
 • prehľadná kontrola realizácie servisných zákaziek a nábehu nákladov
 • podpora automatizovanej fakturácie
 • prepracované možnosti manažérskych výstupov a vyhodnotenie

Štandardné funkcie IS KARAT pre požičovne

 • komplexná evidencia požičiavaného sortimentu
 • prepracované mechanizmy upozornenia a kontrol
 • prehľadná a jednoduchá evidencia požičiavania
 • jednoduchá definícia spojených dokladov (zmluvy, protokoly)
 • prehľadné kapacitné plánovanie požičiavania
 • jednotné prehľady a tlačové zostavy pre vyhodnotenie požičiavania
 • nastavenie typov požičiavania s parametrami
 • variabilná fakturácia

Vybrané funkcionality pre servisné firmy a požičovne

Náš ERP systém vás zaujme nielen kompletným pokrytím procesov vo vašej firme, ale aj množstvom čiastkových funkcionalít.