Systém pre nákupné procesy

Využite konkurenčný boj na trhu vo svoj prospech a nakupujte efektívne. Naše riešenie vás zbaví zdĺhavých a rutinných činností pri nákupoch vašej firmy.

system pro nakup

Chceli by ste objednávať optimálne množstvo tovaru v najkratších termínoch a za najlepšiu cenu na trhu? Náš nákupný systém sa stane každodenným prínosom pre hospodárenie vašej firmy a bilanciu skladových zásob.

Pružný nákup od dodávateľov

Pomocou nákupného systému KARAT môžete pri nákupe využiť interné dáta i aktualizované externé cenníky či databázové informačné zdroje. Ľahko si tak porovnáte a vyberiete vhodného dodávateľa.

Nákupný proces je i vďaka možnosti integrácie workflow rýchly a pružný, s presným dopadom všetkých súvisiacich nákladov do skladových cien, či do daného obchodného prípadu ako celku.

Výhody nákupného systému KARAT

Monitoring a optimalizácia cien, nákladov a zásob

 • sledovanie dodávateľských cien s možnosťou importu a evidencie dodávateľských cenníkov
 • presné sledovanie súvisiacich nákladov, precízne stanovenie nákladovej ceny
 • sledovanie disponibilných stavov skladových zásob v čase
 • oddelenie množstevného toku zásob od toku finančného
 • režim „centrála -pobočka“, riešenie konsignácie skladových zásob
GENEROVANIE OBJEDNÁVOK VYDANÝCH PODĽA OBJEDNÁVOK PRIJATÝCH

Uľahčenie a zrýchlenie obchodov s vašimi dodávateľmi

 • spracovanie dopyt – ponuka riadenia na úrovni dodávateľského reťazca
 • možnosti generovania nákupných objednávok podľa disponibility zásob v čase
 • evidencia došlej pošty a jej väzby na nákupné procesy
 • na úrovni nákupného procesu možno využiť EDI komunikáciu, či inú elektronickú komunikáciu s dodávateľom
 • nastavenie workflow, ktoré zrýchli obchod, zamedzí chybám užívateľov a zvýši komfort obsluhy

Kontrola a vyhodnotenie nákupov

 • podrobné sledovanie stavu dodania jednotlivých nakupovaných komodít
 • nákupný proces možno podporiť evidenciou zmlúv s možnosťou sledovania ich priebežného plnenia
 • vyhodnotenie, prehľady, zostavy, grafy, či kontingenčné tabuľky

Informačný systém KARAT disponuje tiež predajným systémom.   

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup.

Kontakt