Systém pre strojárenské firmy

Vďaka významným inštaláciám nášho informačného systému v oblasti strojárstva dokážeme pokryť všetky špecifiká v odbore strojárskej výroby aj individuálne požiadavky vašej firmy.

navrh-bez-nazvu

Systém KARAT sa dobre uplatňuje v strojárskych firmách s kontinuálnou, diskrétnou zakázkovou, malosériovou a sériovou výrobou v SR i v zahraničí.

Štandardné funkcie IS KARAT pre strojárenské firmy

 • projektové riadenie
 • technická príprava výroby s väzbou na CAD/CAM systémy
 • pokročilé plánovanie výroby (APS) s interaktívnymi Ganttovými diagramami
 • MRP, MRP II 
 • odvádzanie výroby cez dotykové terminály s využitím technológie čiarových kódov (EAN, QR, DATAMATRIX, …) a RFID pre automatizáciu identifikácie vykonávaných operácií
 • nadštandardne prepracované kooperácie
 • nezhodná výroba
 • výrobné a nevýrobné nezhody
 • dynamické kalkulácie nákladov výrobkov
 • zmenové a odchýlkové riadenie
 • proces žiadosti o novú položku kusovníka a automatické zámeny
 • definícia rolí pri tvorbe technologických postupov
 • evidencia rozpracovanej výroby v evidenčnej podobe alebo vo fyzickej podobe na medzioperačných skladoch
 • podpora automatizácie procesov súvisiaca s delením plošných materiálov

Vybrané funkcionality pre strojárenské firmy

ERP KARAT vás zaujme nielen kompletným pokrytím procesov vo vašej firme, ale aj množstvom čiastkových funkcionalít.

Doplnkové funkcie IS KARAT pre strojárenské firmy

 • jednoduchá evidencia výrobných zákaziek
 • operatívne zmeny vo výrobe
 • automatický výdaj a príjem materiálu, polotovarov a výrobných pomôcok
 • komplexné riešenie rozpracovanej výroby a inventúry
 • komplikované výrobky – viac úrovňové kusovníky
 • varianty výrobkov – indexovanie na úrovni technologických postupov
 • náhrady operácií, materiálov, polotovarov, výrobných pomôcok
 • vedľajšie produkty (By produkty)
 • spotrebná hmotnosť s využitím materiálovej normy
 • kumulovaná výroba polotovarov
 • optimalizácia skladových zásob
 • konfigurátor výrobkov
 • prepojenie s JETCAM a TruTops Fab