Optimalizácia výroby

Pomôžeme vám optimalizovať výrobu, aby ste uspokojili svojich zákazníkov kvalitnou prácou v požadovaných termínoch.

optimalizace vyroby

Hlavným prínosom optimalizácie výroby je plánovanie kapacít a sledovanie nákladov jednotlivých zákaziek.

Ak do výrobných procesov zapojíte moderné technológie, získate nad produkciou vašej firmy plnú moc. Informačný systém KARAT vám uľahčí celý proces od prijatia dopytu, spracovanie ponuky, výroby až po expedíciu hotových výrobkov.

Aké ďalšie prínosy získate optimalizáciou výroby?

 • zjednotenie roztrieštených agend do jednotného informačného systému
 • vytvorenie jednotnej klasifikácie materiálu, výrobkov a polotovarov
 • vytvorenie technologických postupov, podľa ktorých možno plánovať materiál a kapacity
 • optimalizácia skladových zásob
 • umožnenie preplánovania výroby a výberu alternatívneho výrobného postupu
 • identifikácia úzkeho miesta vo výrobe
 • zníženie chybovosti vo výrobnom procese, úspora materiálu
 • zníženie času výroby s menším počtom zamestnancov
 • výkazy dennej spotreby a vyťaženosti liniek a strojov
 • zavedenie výplat závislých na výkone pracovníkov
 • zvýšenie produktivity a zníženie zamestnanosti

Aké funkcie systému KARAT vám pomôžu optimalizovať výrobu?

 • MRP I, MRP II, APS pre plánovanie a riadenie výroby, Ganttove diagramy
 • vykazovanie operácií pomocou čiarových kódov, terminálové odvádzanie výroby
 • evidencia objednávok
 • evidencia zákaziek
 • systém riadeného skladu WMS
 • prepojenie informačného systému s CAD/CAM programami

Ponúkame prepracovaný informačný systém pre výrobné firmy, ktorý vám uľahčí riadenie firmy aj výrobu.  

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt