Logistický informačný systém

Ponúknite svojim zákazníkom spoľahlivé dodávky tovaru a krátke dodacie lehoty.
Vďaka logistickému systému znížite náklady a zvýšite produktivitu.

karat-logistika

Pre koho je logistický informačný systém vhodný?

Logistický informačný systém sa oplatí výrobným firmám a obchodným spoločnostiam. Vynikajúcu škálovateľnosť systému oceníte pri riadení menšieho skladu s dvoma pracovníkmi, rovnako ako u viacpodlažného skladu o ploche desiatok km2 s desiatkami zamestnancov.

Prínosy logistického informačného systému

 • rýchla a presná komunikácia s dodávateľmi a obchodnými partnermi
 • sledovanie a riadenie optimálnej výšky skladových zásob
 • zabezpečenie hladkého výdaja a spoľahlivá distribúcia tovaru
 • zvýšenie rýchlosti a presnosti práce skladníkov, dokumentovanie ich činnosti pri plnení úloh v rámci vopred definovaných logistických procesov
 • optimalizácia trás pre presuny zásob, prehľad o ich presnom umiestení na sklade
 • podpora online práce prostredníctvom mobilných terminálov (Wi-Fi), riadenie priorít a systematické vyťažovanie skladníkov
 • využitie technológie čiarových kódov či RFID pre zvýšenie produktivity v skladoch
 • elektronická komunikácia s partnermi formou EDI
 • online inventúry, riadenie obalového salda

Potrebujete sledovať a riadiť pohyb tovaru na ceste k vašim zákazníkom?

Logistický informačný systém KARAT sa venuje nielen vnútornej logistike – vďaka možnosti prepojenia s ďalšími programami zjednodušuje tiež prepravu tovaru.

Táto časť riešenia je primárne určená pre spoločnosti riadiace dopravu na základe objednávok, na ktorých trasách je 5 a viac zastávok. Hodí sa ale aj v ďalších oblastiach, kde je potrebné riadiť a optimalizovať dopravné cykly, poznať náklady na dopravu po ukončení plánovania, analyticky hľadať možné úspory alebo prínosy.

Čo systém ďalej umožňuje?

 • tvorbu pevných a dynamických trás podľa aktuálnych objednávok
 • online kontrolu realizácie plánu s upozornením na odchýlky
 • zasielanie SMS zákazníkom
 • obojsmernú komunikáciu medzi vodičom a dispečingom
 • preplánovanie trasy a zaslanie do terminálu vodiča
 • navigáciu na ďalšiu zastávku
 • správu vozového parku

Ako funguje logistický software KARAT

 • Východiskové informácie pre podnik sú objednávky zákazníkov v sledovanom období. Objednávky je možné porovnávať so stavom zásob surovín, dielov či komponentov. Na základe týchto informácií môžete zostaviť plán zásobovania.

 • Podľa plánu zásobovania je možné začať komunikáciu s dodávateľmi. Pretože je plán zostavovaný na základe relevantných informácií, budete objednávať len to, čo pre daný objem zákaziek skutočne potrebujete.

 • Užívatelia logistického IS majú k dispozícii prostredie pre koordináciu logistických aktivít, riadenie zásob, objednávok, dopytov a plánovanie.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup.

Kontakt