Systém pre firmy vyrábajúce nápoje

Vďaka významným inštaláciám nášho informačného systému v odvetví výroby a distribúcie nápojov dokážeme pokryť všetky špecifiká tejto oblasti podnikania.

erp_napojari

Systém vám umožní efektívne riadenie obalov alebo spätnú dohľadatelnosť výrobkov, ktorú ocenia firmy nápojového i potravinárskeho priemyslu, napr. pivovary.

Štandardné funkcie IS KARAT pre nápojové firmy

 • automatizácia obalového hospodárstva
 • elektronická komunikácia s obchodnými reťazcami (EDI)
 • prepracovaná cenotvorba
 • elektronická evidencia zmluvných dokumentov – zmluvy, zmeny
 • optimalizácia procesu vychystávania a rezervácie skladových zásob
 • sledovanie bonusových systémov odberateľov
 • prepracované manažérske výstupy a vyhodnocovania
 • riešenie pobočiek, vrátane zahraničných
 • efektívne riešenie logistiky dopravy
 • automatizácia prefakturácie
 • detailné sledovanie šarží, vrátane spätnej dosledovateľnosti
 • optimalizácia skladových zásob s využitím on-line terminálov
 • sledovanie vlastných zariadení u zmluvných partnerov (pôžičky, prenájmy)
 • podpora systému vratiek a reklamačných konaní
 • podpora viacerých spôsobov úhrad (faktoring, kompenzácia, avíza)
 • komplexné riešenie pre podnikové predajne
 • efektívna inventarizácia pomocou on-line terminálov
 • spätné rozpočítanie súvisiacich nákladov do skladových cien
 • automatizované riešenie spotrebnej dane
 • komplexné riešenie výroby alebo napojenie na produkt tretej strany

Vybrané funkcionality pre nápojové firmy

Náš ERP systém vás zaujme nielen kompletným pokrytím procesov vo vašej firme, ale aj množstvom čiastkových funkcionalít.