Technická podpora a správa

Súhlasíte, že okrem funkčnosti je dôležitá tiež kvalitná servisná podpora užívateľom systému a nutnosť aktualizácií SW po celú dobu jeho užívania?

Najdôležitejšie kontakty

KARAT Assistance

Užívateľom IS KARAT poskytujeme servisnú podporu, poradenstvo a aktualizácie softvéru prostredníctvom on-line helpdesku v systéme ALITEO, prípadne telefonicky alebo e-mailom. Vďaka zmluvnému zabezpečeniu prevádzky vášho firemného informačného systému vyriešime prípadný problém vo vopred dohodnutom termíne k vašej spokojnosti.

Čo ponúka KARAT Assistance?

  • prehľadné, jednoduché a jednotné nástroje
  • súhrn otvorených prípadov v akomkoľvek okamihu, postup ich riešení a históriu skôr riešených prípadov
  • kontrola nad celou firmou, nezávislosť na osobe, preukázateľnosť
  • upozornenie na novinky cez e-mail
  • vlastná správa prístupov
  • istota riadneho a rýchleho vyriešenia všetkých požiadaviek
  • testovanie a distribúcia aktualizácií IS KARAT