Optimalizácia a delenie materiálu

Modul „Optimalizácia a delenie materiálu“ (ďalej len ODM) je jedným z výrobných modulov, ktorý v spolupráci s externými systémami rieši problematiku spracovania materiálu na špecifických operáciách, kde sa výkonom operácie spracováva jeden materiál pre niekoľko výrobných zákaziek súčasne.

deleni materialu

Ako príklad môže slúžiť delenie plechových tabúľ pomôcť sofistikovaného zariadenie, ktoré vyreže, vypália alebo vysekne niekoľko rôznych komponentov, v rôznom množstve, v rámci jednej operácie súčasne pre niekoľko výrobných zákaziek.

Operácie a zdroje, ktoré toto umožňujú, sú tu špecifikované, ako ODM operácie alebo zdroje. Modul je koncipovaný tak, že dokáže spolupracovať s akýmkoľvek externým systémom, ktorý spĺňa požiadavky kompatibility na import a export dát pre zadanie požiadaviek na delenie materiálu (export dát) a definíciu rozkladu komponentov z týchto požiadaviek pre daný materiál (import dát). Súčasne s dátami je možné exportovať i podklady, ktoré boli zadávané do IS KARAT z CAD/CAM/PDM/PLM systémov. V súčasnosti sú využívané konektory na dva externé systémy, a to sú JETCAM a TruTops BOOST, TruTops OSEON (predtým FAB).

Popis riešenia

 1. Pomocou funkčnosti modulu ODM sa vytvoria požiadavky na spracovanie materiálu v operáciách ODM pre jednotlivé výrobné zákazky. Tieto požiadavky sa potom exportujú do externého systému.
 2. Externý systém vykoná rozvrh, rozloženie jednotlivých komponentov z dodaných požiadaviek na zvolený formát materiálu. Konkrétny rozklad (niekedy sa používa výraz nesting) obsahuje obvykle optimálne množstvo komponentov i z rôznych požiadaviek poskladaných tak, aby zbytky materiálu boli čo najmenšie. Jeden spôsob rozloženia sa môže opakovať niekoľkokrát, takže pre daný rozklad môže byť použitých viacero tabúľ.
 3. Definované rozklady sa importujú späť do modulu ODM.
 4. Tu sa nad rozkladmi vykonáva odvádzanie jednotlivých tabúľ daného rozkladu s následnými skladovými transakciami a výkazmi práce, s možnosťou zadania nezhôd, a to dvoma spôsobmi:
  – odvádzaním priamo v IS KARAT
  – importom odvádzaných dát
TRUTOPS FAB

Prínosy riešenia

 • Rýchle a hromadné generovanie množstva požiadaviek na výrobu do externých systémov
 • Úspora času a ľudskej práce pri získavaní výrobných dát medzi IS KARAT a externými SW
 • Odpadá chybovosť v prepisovaní odovzdávaných dát
 • Odpadá časová náročnosť pri odvádzaní výkazu práce a pri skladových operáciách
 • Spätný rozpad z rozkladu do Zákazkových postupov a ich zaúčtovanie
 • Automatický príjem odpadového materiálu
 • Využitie prepojenia a zdieľania dát medzi modulmi CAD – TPV – ZP – DMS a ODM

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt