CRM systém

Komunikácia a predaj sú najdôležitejšími predpokladmi pre úspech. Vďaka CRM systému môžete oboje nielen riadiť, ale aj zlepšovať!

crm

CRM systém KARAT je všestranný software, ktorý vám umožní naplno riadiť vzťahy so zákazníkmi. CRM systém zhromažďuje, spracováva a využíva informácie o klientoch. Umožňuje poznať, pochopiť a predvídať ich potreby, priania a nákupné zvyklosti.

Hlavné výhody CRM systému pre vašu firmu

1. Rýchlejšie jednanie so zákazníkmi

Informácie pre vaše rozhodovanie sú ľahko dostupné. Naviac budete mať lepší prehľad o skutočných potrebách zákazníkov a uplatníte individuálny prístup.

2. Uchovanie know-how

DVďaka CRM systému vznikne znalostná databáza so správnymi marketingovými postupmi, z ktorých môžu pracovníci čerpať a zlepšovať sa.

3. Efektívnejšie obchodovanie

Analýzou marketingových a obchodných aktivít môžete nasmerovať úsilie a zdroje na najlepšie príležitosti a ľahko kontrolovať investície do marketingu a obchodu.

4. Jednoduchšie zdieľanie informácií

Centrálna databáza uľahčuje spoluprácu obchodného týmu a všetkých osôb, ktoré komunikujú so zákazníkmi. Vďaka CRM systému je možné naviac jednotlivých pracovníkov zastúpiť.

CRM

CRM systém je dôležitý pre obchod, marketing aj poskytovanie služieb

Informácie v CRM možno využiť ku zvyšovaniu spokojnosti zákazníkov, tvorbe marketingovej stratégie a pre získanie nových zákazníkov a udržanie tých stálych. Vďaka napojeniu na ďalšie časti IS KARAT, najmä potom na oblasti Nákupu a Predaja, je ideálnym miestom nielen pre predpredajné fáz, ale rovnako tak môže byť využitý aj pre fázu popredajné.

Prínosy

pre obchodníkov

  • úspora času obchodníků
  • snadný přístup k informacím
  • zkrácení prodejního cyklu

pre marketérov

  • lepší zacílení aktivit
  • vyhledávání příležitostí
  • relevantní rozhodování

pre help desk

  • správa požadavků
  • zlepšení zákaznické podpory
  • optimalizace a automatizace

Veľkou konkurenčnou výhodou pre vás môžu mať informácie v teréne, kde je ideálnym doplnkom Mobilný klient IS KARAT. Ponúka sa vám synchronizácia kontaktov, schôdzok a e-mailov medzi CRM KARAT a Outlookom.  

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup.

Kontakt