Systémová integrácia

Jeden prepojený systém funguje vždy lepšie a efektívnejšie než viac oddelených.

systemova-integrace

Musíte kvôli jednej úlohe pracovať v niekoľkých programoch? Učíte sa ich ovládanie, prenášate dáta, prihlasujete sa, odhlasuje sa … A stále dokola? Práve tu vznikajú straty pre vašu firmu – časové, ľudské i finančné. Systémová integrácia môže vyriešiť váš problém prepojením viacerých systémov do jedného efektívneho celku!

Aké sú prínosy systémovej integrácie?

 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Zvýšenie stability systému
 • Zvýšenie bezpečnosti systému
 • Jednoznačná zodpovednosť za fungovanie IS
 • Vytvorenia predpokladov pre rýchlejší a lacnejší rozvoj a zmeny systému

Systémová integrácia s IS KARAT

Hoci informačný systém KARAT už v základe podporuje väčšinu podnikových procesov a činností výrobných, servisných a obchodných firiem, môžu byť oblasti, na ktoré si zákazníci vyberú špeciálnu aplikáciu. Aj takéto programy ale dokážeme jednoducho integrovať.

S akými aplikáciami môžeme IS KARAT prepojiť

 • Internetové obchody
 • Software pre riadenie dopravy
 • Váhový systém
 • Systém pre zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov vo výrobe (čiarové kódy, RFID)
 • Skladové zakladače
 • Konektory na software v oblasti CAD/CAM
 • Komunikácia s prepravnými spoločnosťami
 • Software pre výrobu sladu
 • Ďalšie špecializované aplikácie

Máte záujem o poradenstvo a konzultácie?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup

Kontaktujte nás