SaaS a Outsourcing ERP systému

Chcete informačný systém hlavne využívať a nestarať sa o jeho prevádzku? Koncept SaaS – software ako služba – vám vychádza v ústrety.

Stačí si vybrať aplikácie, ktoré sa vašej firme hodí pre podnikanie. O všetko ostatné vrátane technológií a ich prevádzky sa za mesačný poplatok postaráme my.

Hlavné výhody outsourcingu

  • Nejde o veľkú investíciu, ale o službu hradenú mesačne v dopredu známej výške.
  • Váš IT špecialista nemusí strácať čas správou HW, systémového SW, DB, atd.
  • Eliminujete neočakávané náklady – dodávateľ outsourcingu zaisťuje technologické inovácie ERP, HW a systémového prostredia vrátane databáz.
  • Zaisťujeme plnohodnotný servis nasadeného riešenia pri legislatívnych zmenách, ku ktorým neustále dochádza.

Kedy je vhodné uvažovať o SaaS a outsourcingu?

Možné riziká outsourcingu

Je férové povedať, že existujú i riziká, ktoré môžu zákazníkovi outsourcing ERP systému skomplikovať.

  1. Problémy s internetovým pripojením k aplikáciám
    V niektorých lokalitách môže byť dôležitou otázkou zaistenie dobrej úrovne konektivity.
  2. Nesprávna voľba outsourcingového dodávateľa
    Váš dodávateľ by mal zaisťovať prevádzkyschopnosť ERP na úrovni zabezpečenia dostupnosti nad 99.9 %.

Často kladené otázky

Zaujala vás možnosť spolupráce prostredníctvom SaaS a outsourcingu?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup.