Rozloženie platby v čase

Býva samozrejmé, že s našimi klientmi nadväzujeme hlbšie obchodné vzťahy.

Priame jednanie, desiatky a stovky vyriešených úloh, spoľahlivá podpora, osobný prístup a pozitívne výsledky našej úspešnej súčinnosti sa zákonite premietajú tiež do vzrastajúcej dôvery.

Individuálna ponuka pre dlhodobých a nových klientov

Pretože si našu obojstrannú dôveru a spoluprácu veľmi vážime, prichádza ku slovu možnosť rozloženia platby za poskytnuté plnenie do dlhšieho časového obdobia.

Celková cena služieb je v takomto prípade rozdelená na niekoľko splátok. Inými slovami, zadovážte si ERP systém a zaplatíte za neho až po dodaní, alebo pri splnení dielčích etáp.

Zaujala vás možnosť rozloženia platby za IS v čase?

Neváhajte nás kontaktovať, aby sme sa spoločne dohodli na individuálnych podmienkach.