Riadený sklad WMS

Skladovacie procesy pod kontrolou

navrh-bez-nazvu-51

Riešenie WMS (Warehouse Management System) prináša plnú automatizáciu skladovacích procesov od objednania tovaru po expedíciu.

Riadený sklad slúži na zvýšenie spokojnosti zákazníkov rýchlejším plnením dodávok. Jeho zavedenie vytvára predpoklady na zníženie nákladov a zvýšenie produktivity skladovacieho procesu. Jednu zo základných výhod WMS KARAT predstavuje jeho vynikajúca škálovateľnosť. Je možné ho využiť na riadenie skladu s dvoma pracovníkmi a rozlohou jednotiek km2, rovnako ako v areáli o ploche desiatok km2 vo viacpodlažných skladovacích budovách, ktorý obsluhujú desiatky zamestnancov.

Je možné ho úspešne prevádzkovať ako v obchodných firmách, kde sa rieši nákup, skladovanie a expedícia, tak vo výrobných firmách pre podporu evidencie materiálov, výroby, skladovania polotovarov a hotových výrobkov, expedíciu atď. Riadený sklad je určený pre všetkých, ktorí sa chcú zamerať na optimalizáciu logistických procesov, umiestnenie zásob na sklade a na efektivitu práce jednotlivých skladníkov.

Plná automatizácia toku tovaru od baliacej linky až po expedíciu

Hlavné prínosy

Zvýšenie rýchlosti a presnosti práce skladníkov, dokumentovanie ich činnosti pri plnení úloh v rámci vopred definovaných logistických procesov.

Kde štandardný sklad ponúka len jednu operáciu pre každú činnosť (Príjem, Výdaj, Inventúra …), ponúka „ Riadený sklad“ celý sled dynamicky definovaných a preukázateľne vykazovaných operácií, ktoré je nutné vykonať (napr. Príjem = naskladnenie, Vstupná kontrola, Paletizácia, Naskladnenie a Výdaj = Vychystanie, Výstupná kontrola, Paletizácia, Vyskladnenie), vrátane priraďovania práce jednotlivým skladníkom a s následným vyhodnotením ich práce. Riadený sklad teda dokáže nadefinovať a následne kontrolovať aj komplikované logistické algoritmy, ktoré sú dnes klientami vyžadované.

Optimalizácia trás pre presuny zásob, prehľad o ich presnom umiestnení na sklade.

V „Riadenom sklade“ je možné evidovať umiestnenie zásob na sklade veľmi podrobne s využitím skladových pozícií zaradených do sekcií a zón a s definíciou, kam má byť ktorá zásoba zaevidovaná. Zároveň umožňuje zohľadňovať špecifické vlastnosti každej zásoby, ako je napr. jej hmotnosť, početnosť pohybu, nutnosť skladovania pri špecifických podmienkach atď. Výsledkom je automatické priraďovanie pozícií pre naskladnenie a vyskladnenie zásob (riadenie práce skladníkov) a presná dohľadateľnosť skladových zásob. Systém taktiež pripravuje obsluhe nielen zoznam položiek pre vybavenie jednotlivých zákaziek , ale taktiež poradie, v akom je optimálne s nimi pracovať vzhľadom k ich vlastnostiam a umiestneniu na sklade (optimalizácia tras).

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt