Implementácia informačného systému

Profesionálne vás prevedieme celým procesom implementácie IS, aby užívatelia poznali výhody nového riešenia čo najskôr.

implementace-informacniho-systemu

Sme popredným dodávateľom ERP systémov v ČR a SR a radi svoje skúsenosti s nasadzovaním systémov využijeme vo váš prospech, či už patríte medzi veľké, stredné, alebo menšie firmy.

Odporučenie pri implementácii IS

 • Stavte na úzku spoluprácu tímu budúcich užívateľov a konzultantov dodávateľa
 • Dobre sa pripravte, konkretizujte svoje požiadavky, vyslovte svoje očakávania
 • Uistite sa, že konzultanti vaše priania nielen počujú, ale tiež im rozumejú
 • V prípade náročnejšej implementácie IS uvažujte o rozdelení projektu do jednotlivých etáp

Osvedčená implementácia informačného systému KARAT

Pre nasadenie informačného systému KARAT využívame metódu projektového riadenia. Implementačný tím má za úlohu zrealizovať odsúhlasené riešenie z predimplementačnej analýzy v potrebnej kvalite, dohodnutom čase a danom finančnom rozpočte.

Štandardná implementácia IS má 3 fázy:

Predimplementačná analýza – návrh IS

 • Pomôžeme špecifikovať ciele projektu
 • Pomôžeme definovať požiadavky nového IS
 • Navrhneme riešenia celých procesov aj konkrétnych potrieb
 • Prehľadne zakreslíme a popíšeme návrh riešenia aj priebeh realizácie
 • Spoločne zoponujeme navrhnutý koncept

Proces samotnej realizácie – podľa záverov Predimplementačnej analýzy

 • Vytvoríme technické a systémové prostredie pre ERP KARAT (HW a SW dodáme, nainštalujeme, nastavíme)
 • Nastavíme jednotlivé aplikačné moduly systému
 • Premigrujeme dôležité údaje pre štart nového systému
 • Prispôsobíme systém dohodnutým požiadavkám zákazníka
 • Vyškolíme a následne zhodnotíme schopnosti užívateľov v IS
 • Otestujeme aplikáciu aj užívateľov na pripravenosť pre ostrú prevádzku
 • Poskytneme podporu užívateľom v rámci nábehu systému

Podpora a rozvoj po prvotnej implementácii IS

 • Vykonáme kontinuálny prechod do servisného režimu
 • Podporíme užívateľa v rozvoji znalostí a best practicies
 • Pomôžeme rozvíjať systém a podporovať nové IT trendy
 • Aktualizujeme IS v súlade s novou legislatívou

Máte záujem o poradenstvo a konzultácie?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup

Kontaktujte nás