Riešenie pre distribučné a obchodné firmy

Chceli by ste viac predávať, kontrolovať a znižovať náklady, pohodlnejšie a rýchlejšie odovzdávať informácie obchodným partnerom a efektívnejšie riadiť procesy nákupu, distribúcie a predaja tovaru?

obchod

Systém KARAT sa prispôsobí každej obchodnej či distribučnej firme!

Jednoduchá prispôsobivosť pre rôzne veľké firmy z rôznych odborov

Systém využívajú tisíce užívateľov stredne veľkých a väčších obchodných firiem. Informačný systém KARAT je vhodný pre veľkoobchody, maloobchody aj špecifické druhy predaja.

Väčšina našich väčších zákazníkov vyrástla práve vďaka ERP KARAT. Najväčšie praktické skúsenosti máme s firmami zameranými na distribúciu nápojov  predaj a distribúciu textilu, odevov a obuvi.

Čo vám systém KARAT umožní

 • riadenie objednávok a dopravy
 • precízne evidenciu a riadenie skladových zásob
 • riadenie odberateľských a dodávateľských vzťahov
 • možnosť riadeného skladu a riadenie logistických procesov
 • pružnú reakciu na požiadavky zákazníkov
 • EDI komunikáciu s obchodnými reťazcami
 • a ďalšie …

K hlavním přínosům implementačního projektu patří centralizace a integrace datové základny, pořizování údajů z jednoho místa, a to maximálně jedenkrát, a dosažení jednotné verze pravdy na všech výstupech systému.

rabbitJiří NulíčekSPRÁVCA IT A PRACOVNÍK ZODPOVEDNÝ ZA ROZVOJ CELOPODNIKOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Aké procesy systém KARAT podporuje?

Okrem účtovníctva sa informačný systém KARAT zameriava na procesy, ktoré najviac ovplyvňujú získavanie nových zákazníkov, realizáciu zákaziek, zaistenie zdrojov a inováciu. Systém má komplexné a prepracované väzby.

  • personalistika
  • mzdy
  • riadenie ľudských zdrojov
  • štatistické hlásenie a elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy

  Lepšie využitie ľudského potenciálu, kedy sú ľudia viac zapojení do obchodného a výrobného procesu, prináša dlhodobo lepšie výsledky než kvantitatívne zvyšovanie produkcie.

  • majetok
  • financie a riadenie Cash Flow
  • účtovníctvo
  • dane

  Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy pri kontrolách a auditoch.

  • CRM
  • skladové hospodárstvo, vrátane riadeného skladu(WMS)
  • nákup
  • predaj vč. e-komerce B2B a B2C
  • reklamácie
  • inventúry
  • logistika nákupu, predaja, skladov
 • Špecifické (prierezové) nástroje ocenia predovšetkým zákazníci, pre ktorých je správne využívanie technológií a rozumná automatizácia súčasťou podnikateľskej stratégie.

  • podnikový portál s technológiou SharePoint (intranet, extranet)
  • otvorenosť, ktorá umožňuje prispôsobiť informačný systém KARAT bez znalosti programovania a napojiť ho na iné systémy
  • konektory na špecializované externé systémy
  • workflow
  • elektronická výmena dát (EDI)
  • controlling, manažérské riadenie, dátové sklady
  • podpora procesného a strategického riadenia
  • riadenie a správa dokumentov (DMS)

Vybrané funkcionality pre distribučné a obchodné firmy

Náš ERP systém vás zaujme nielen kompletným pokrytím procesov vo vašej firme, ale aj množstvom čiastkových funkcionalít.