Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

gal_0035

Prípadová štúdia

RUDOS: Dôležité sú vždy informácie a cesta, ako sa k nim dostanete

20. októbra 2023

História firmy RUDOS sa začala písať v roku 1996 založením spoločnosti, ktorá mala dvoch pracovníkov – majiteľa a servisného technika. Špecializácia firmy bola vtedy založená na oprave a dodávke dúchadiel do domových čistiarní odpadových vôd a servise priemyslových kompresorov značky Kaeser.

Postupným prirodzeným spôsobom došlo k rozvoju firmy až do súčasného stavu, keď zamestnáva viac než 85 zamestnancov a pôsobí v štyroch hlavných segmentoch, ktorými sú železnice, stlačený vzduch, zváračské a montážne práce v hydro-ekologických systémoch a strojárenská výroba.

Viac ako 70 percent tržieb spoločnosti pochádza zo železničného segmentu, kde RUDOS vyrába vlastné brzdové a piestové kompresory do lokomotív, venuje sa generálnym opravám motorov MAN, CATERPILLAR, servisu klimatizácií a výrobe rôznych produktov a náhradných dielcov pre železničný segment.

Ďalšou zaujímavou divíziou spoločnosti je stlačený vzduch, ktorú sa podarilo úspešne rozšíriť o výrobu náhradných dielcov a ventilov na piestové kompresory, kde sa spoločnosť RUDOS aktuálne zaraďuje medzi päť najväčších výrobcov v EÚ s trhom v UK, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a v ďalších krajinách.

V rámci segmentu strojárenskej výroby poskytuje RUDOS zákazníkom kompletné portfólio služieb od reverzného inžinieringu až po návrh a konštrukciu produktov. V segmente strojárenskej výroby má spoločnosť moderný strojový park s CNC i konvenčnými strojmi, moderne vybavenými zváračskými pracoviskami a vlastnou lakovňou i tryskárňou.
Spoločnosť sídli v moderných výrobných priestoroch zasadených do krásneho kraja s výhľadom na Veľkú Fatru. Za posledné tri roky dokázala zvýšiť tržby o viac ako 40 % na súčasných 16 mil. eur ročne.

Za najväčšiu konkurenčnú výhodu možno považovať schopnosť vyriešiť zložitú zákazku pod jednou strechou a s garanciou od jedného dodávateľa. Disponujú kapacitami v oblastiach obchodu, servisu, výroby a technického inžinieringu, čo je pre zákazníka vždy veľká výhoda. Tou je nepochybne i získaný ECM certifikát, ktorý spoločnosť oprávňuje k údržbe koľajových vozidiel so všetkými záväzkami vyplývajúcimi práve z ECM certifikácie.

Dôvody výberu nového ERP riešenia a rozhodnutie pre IS KARAT

V roku 2017 začali kľúčoví pracovníci firmy RUDOS uvažovať o novom ERP riešení. Hlavným dôvodom bola absencia integrovaného plánovacieho nástroja v jeho terajšom systéme a využitie externého riešenia bolo nielen technicky, ale i cenovo neúmerné. Ďalšími dôvodmi bola absencia vlastného riešenia riadených skladov a nevhodná podpora externých zariadení typu skladový a odvádzací terminál.

V neposlednom rade to bolo neoptimálne používateľské rozhranie a nedostupnosť mobilných technológií na prácu s informačným systémom na mobilných zariadeniach.
Výber robili sami, bez externých poradcov, vhodných kandidátov na dodávateľa vyberali na základe informácií z webových stránok a odborných webov. Takto sa dostali i k IS KARAT. Spolu s ním boli vo výberovom riadení ešte dva konkurenčné produkty.

Po prezentáciách uvedených riešení sa ukázalo, že hlavný konkurent nemá zodpovedajúce plánovanie výroby a chýba mu skutočne plnohodnotný mobilný klient, čím sa zaradil na podobnú úroveň ako trvajúce riešenie. Najlepšie teda z prezentácií vyšiel IS KARAT, a pokiaľ existovali nejaké pochybnosti, vyvrátili ich na KARAT Konferencii 2019, kde sa zástupcovia spoločnosti RUDOS utvrdili v tom, že za produktom IS KARAT stojí stabilná spoločnosť s garanciou rozvoja do budúcnosti.

Keď som prvý krát uvidel funkcionalitu Ganttovho diagramu integrovanú do IS KARAT, žasol som.

rudos-logo-e1496485625455Tomáš Vrbičanvedúci IT oddelenia

Výber IS KARAT ovplyvnilo aj to, že implementačný partner STEP software je z Košíc a ide o stredne veľkú spoločnosť s väčším počtom implementačných a servisných pracovníkov. S týmto mali pri pôvodnom riešení historicky taktiež problémy, pretože boli odkázaní na jednu osobu. Navyše, má implementačný partner STEP software vo svojom portfóliu vlastné certifikované partnerské riešenie pre IS KARAT, konkrétne riešenie s názvom Dotykové terminály, ktoré presne spĺňalo požiadavky spoločnosti RUDOS na túto oblasť a jej plánovaný rozvoj.

Implementácia IS KARAT

Hoci sa kľúčoví používatelia spoločnosti RUDOS domnievali, že rozbeh ostrej prevádzky od roku 2020 je vzhľadom na príliš krátky čas optimistický až nereálny, implementačný tím spoločnosti STEP software sa chcel pokúsiť o „nemožné“. Nepodarilo sa to, takže rozbeh ostrej prevádzky odložili na január 2021. Tento „neúspech“ sa pracovníci dodávateľa pokúsili napraviť maximálnou podporou pri implementácii a rozbehu ostrej prevádzky, čo sa im podarilo.

Spätne však tento posun hodnotia ako prospešný, pretože sa vďaka nemu podarilo dôsledne zladiť všetky interné procesy tak, aby boli kompatibilné s novo implementovaným IS KARAT. Zároveň tento posun umožnil skutočne kvalitné a intenzívne školenie pracovníkov spoločnosti RUDOS, ktorých sa týmto posunom a získaním dostatku času podarilo pozitívne zapojiť do samotného procesu zmeny.

„Vždy sa nájdu jednotlivci, ktorí budú trvalo nespokojní s akoukoľvek zmenou, ale s odstupom času možno konštatovať, že väčšina pracovníkov hodnotí prechod na IS KARAT pozitívne,“ hovorí Filip Bobula, riaditeľ nákupu a logistiky.

I preto je presvedčený, že „predimplementačná analýza je najdôležitejšou fázou implementácie a nevypláca sa ju podceniť“. Zároveň za ideálny považuje stav, keď sú interné procesy opísané a zladené ešte pred ich začiatkom.

Pridaná hodnota produktu a dodávateľa

Za najväčšie plus IS KARAT možno považovať to, že sa podarilo naplniť ciele obstarania nového ERP a zdokonaliť činnosti firmy. Ide najmä o možnosti používateľského rozhrania a integrované plánovanie Ganttovým diagramom.

Ďalej sa používatelia v spoločnosti RUDOS chvália možnosťou a prínosom certifikovaného partnerského riešenia Dotykové terminály, ktoré bolo postupne z oblasti riadenia obehu skladových zásob rozšírené i do oblasti výroby a dnes je väčšina výrobných strojov vynovená dotykovými terminálmi s týmto integrovaným riešením.

Treba spomenúť aj možnosť firemných úprav „bez obmedzení“, kde je veľmi dôležitá súčinnosť s implementačným partnerom STEP software. Všeobecne by sa spolupráca so spoločnosťou STEP software dala označiť ako obojstranne prospešná.

V oblasti používateľského rozhrania ide o tieto nové možnosti:

  • Pokročilé možnosti vizualizácie zoznamu, vďaka ktorým mnoho používateľov nepotrebuje iné nástroje na získavanie informácií na podporu rozhodovaní.
  • Pokročilý náhľad na dáta, keď používateľ môže definovať, aké súvisiace informácie k primárnemu záznamu zoznamu bude vidieť v integrovanom náhľade.
  • Filtrovanie záznamov zoznamu s „neobmedzenými“ možnosťami.
  • Export do excelu dostupný u množstva integrovaných funkčností.
  • Integrované analytické nástroje typu kontingenčná tabuľka s grafom.
  • Systém viacerých súčasne otvorených ponúk formou záložiek á la internetový prehliadač.

Aj vďaka vyššie uvedeným možnostiam dnes možno konštatovať, že sa podarilo dosiahnuť väčšiu efektivitu práce, kde napríklad u obchodných referentov sa prechodom na IS KARAT podarilo ušetriť až 30 % ich kapacity, ktorú je možné sústrediť inam.

Plány do budúcnosti a ďalší rozvoj spolupráce

V roku 2023 zvažujú v spoločnosti RUDOS rozšírenie licencie IS KARAT i na ďalšiu menšiu obchodnú firmu, ktorú majú vo svojom portfóliu. Ďalej plánujú nahradiť špecializovanú aplikáciu na riadenie servisu riešením v IS KARAT. Zamerať by sa chceli i na oblasť technickej kontroly, kde vidia nutnosť optimalizácie tohoto procesu a jeho nasledujúci rozbeh v IS KARAT. Využiť by chceli i posledné novinky modulu BPM KARAT v oblasti elektronického podpisovania dokumentov.

Pretože sa stali jedným z prvých zákazníkov produktu ALITEO, čo je systém na riadenie tímu, projektov a požiadaviek z dielne spoločnosti KARAT Software, chceli by tento produkt integrovať do firemných procesov a vyťažiť z neho maximum.

Pokiaľ by som mal porovnať náš predošlý systém s aktuálne prevádzkovaným IS KARAT, je to ako by som porovnával tlačidlový mobil so smartphonom.

rudos-logo-e1496485625455Filip Bobulariaditeľ nákupu a logistiky

V rámci dlhodobých plánov zvažujú zavedenie RFID technológie a implementácie riešenia na monitorovanie výrobných a prevádzkových zariadení, ktoré by mali byť kompatibilné s IS KARAT a vzájomne si vymieňať dáta. Radi by využili i integrované riešenie dochádzky v IS KARAT.

V oblasti odbornej spolupráce s implementačným partnerom i výrobcom IS KARAT chcú iniciovať vznik odbornej skupiny používateľov IS KARAT na oblasť plánovania Ganttovým diagramom a v rámci tejto odbornej skupiny sa vzájomne obohatiť o praktické informácie z tejto oblasti. Podobnú formu spolupráce by uvítali i v aktuálne veľmi populárnej oblasti AI.

PRÍNOSY IS KARAT

„Zdvojnásobenie obratu so zachovaním približne rovnakého počtu pracovníkov by bez prechodu na IS KARAT nebolo možné.

Neviem si predstaviť, že by som v starom riešení vykonával rovnaký objem práce, ako robím v IS KARAT. Na to by som potreboval ďalších troch ľudí.

Je absolútne nereálne, aby sme dnes zvládli plánovať výrobu a stanoviť termíny na ponuku zákazníkovi bez využitia integrovaného Ganttovho diagramu.

Filip Bobula, riaditeľ nákupu a logistiky

Dôležité sú vždy informácie a cesta, ako sa k nim dostanete. Toto je veľké plus oproti predošlému riešeniu, pretože v IS KARAT máme požadované informácie na jedno kliknutie.

„Pokiaľ by sme zostali pri pôvodnom riešení, možno by sme dnes boli taktiež na dvojnásobnom obrate, ale museli by sme pristaviť ďalšie poschodie a prijať množstvo nových ľudí.“

Tomáš Vrbičan, vedúci IT oddelenia

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o

Dodávateľ v oblasti koľajových vozidiel, stlačeného vzduchu, hydro-eko systémov a strojárskej výroby.

rudos.sk

Máte záujem
o podobné riešenie?

Neváhajte a kontaktujte nás. Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.

Mám záujem

Ďalšie prípadové štúdie

Zobraziť všetky

reseni_pro_eshopyjpg-1024×683

CONTEG, spol. s.r.o.

CONTEG: Česká priemyselná skupina postavila svoj rast na IS KARAT

Čisto česká priemyselná skupina CONTEG Group zaviedla moderný informačný systém KARAT českej proveniencie. Nahradila ním svoje starnúce ERP riešenie, ktoré nedokázalo podporovať jej dynamický obchodný a akvizičný rast. IS KARAT umožnil zefektívniť interné procesy, zabezpečil stálu aktuálnosť informácií a ich zdieľanie v celej skupine a je pripravený na ľahké začlenenie ďalších akvizícií.

Máte záujem o schôdzku, kalkuláciu alebo máte otázku?

Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.