Semináre a školenia

Pre nových a súčasných zákazníkov pravidelne realizujeme vzdelávacie semináre, školenia a konferencie týkajúce sa informačného systému KARAT.