Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

MRP

Ak sa vaša firma zaoberá výrobou, určite hľadáte cesty, ako svoju produkciu zefektívniť. K tomu vám môže výrazne pomôcť presné plánovanie výroby a nákupu, ktoré povedie ku zníženiu relevantných zásob a eliminácii nepotrebných zásob.

Informačný systém KARAT vám ponúka všetky funkcie pre výrobný management

  • MRP I (Material Requirements Planning) – plánovanie materiálových potrieb
  • MRP II (Manufacturing Resource Planning) – plánovanie podnikových zdrojov
  • APS (Advanced Planning and Scheduling) – pokročilý systém rozvrhovania výroby

Ako vám pri výrobe pomôže MRP I a MRP II

Cieľom metódy MRP je efektívne plánovanie zásob. MRP zaisťuje, aby bol vo výrobe k dispozícii správny materiál v správnom množstve na správnom mieste.

Požiadavky vychádzajú zo zákaziek a prognóz výroby. Automaticky sa potom vypočíta materiálová potreba pre každý výrobok a zákazku. Vďaka tomu môže systém využívajúci metódu MRP naplánovať nákup a výrobu v čase s ohľadom na zaplánovanie zákazky do výroby.

Metóda MRP II rozširuje a zdokonaľuje metódu MRP I o plánovanie všetkých zdrojov spojených s výrobou.

Medzi výstupy MRP II patrí:

  • analýza uskutočniteľnosti výrobného plánu s ohľadom na kapacity,
  • dostupnosť materiálu a ostatných výrobných zdrojov,
  • optimalizovaný návrh rozloženia výroby.

Prečítajte si viac informácií o optimalizácii výroby.

Máte záujem o schôdzku, kalkuláciu alebo máte otázku?

Radi zodpovieme všetky vaše otázky, predložíme vám nezáväznú cenovú ponuku alebo vám poskytneme prístup do demoverzie našich produktov.