Workflow a BPM

Je pohyb dokumentov vo vašej firme neorganizovaný? Nastavte presný „cestovný poriadok“. Vďaka workflow zabránite prieťahom a chybám.

navrh-bez-nazvu-59

Vybavujete dopyty, objednávky a faktúry efektívne?

Keď nepoznáte jednoznačné odpovede na nasledujúce otázky, dochádza k prieťahom, zmätkom a chybám:

  • kto schvaľuje doklady?
  • kto je zodpovedný za platby?
  • komu sa má doklad odovzdať?
  • aké sú termíny na spracovanie?
  • kde a ukoho sa momentálne spracovanie nachádza?
  • prečo to ešte nie je hotové?!

Zabrániť osudovým chybám vám pomôže modul Workflow v IS KARAT – jednoduchý nástroj, ktorý definuje fungovanie procesov vo vašej firme.

Prínosy fungujúceho workflow

1. Zrýchlenie a zjednodušenie procesov

Jednotlivé procesy workflow je možné postaviť nad akoukoľvek evidenciou v IS KARAT alebo úplne samostatne.

4. Zníženie operatívnej záťaže

Vďaka rýchlemu a aktuálnemu prehľadu o stave všetkých procesov nie je nutný neustály dohľad.

2. Transparentnosť a kontrola

V ktoromkoľvek okamihu je možné zistiť stav procesu a všetky informácie sú archivované. Možno tak kedykoľvek spätne zistiť, kedy a ako bol doklad schvaľovaný.

5. Zníženie finančných nákladov

Štandardizáciou procesov sa znížia režijné náklady „na zmätky“ a výrazne sa uľahčuje proces adaptácie nových pracovníkov.

3. Končia zmätky pri vykonávaní procesov

Definícia workflow jednoznačne definuje postup a zodpovedné osoby s podmienkami konkrétneho dokladu.

Ako funguje workflow IS KARAT?

Definice procesu

Pomocou grafického modelera navrhnete proces podľa normy BPMN, určíte osoby zodpovedné za jednotlivé kroky, podmienky vetvenia, súvisiace dátové polia a zmeny stavov a hodnôt, ktoré sa v priebehu procesu premietajú priamo do evidencií IS KARAT.

DEFINÍCIA PROCESU V IS KARAT

Denník úloh

Denník úloh je miesto, v ktorom každý pracovník nájde všetky svoje úlohy zo všetkých procesov na jednom mieste. Má tiež k dispozícii všetky nástroje na to, aby úlohy splnil, vyžiadal si k nim vyjadrenie kolegov alebo odovzdal riešenie inej zodpovednej osobe.

DENNÍK ÚLOH

Prehľad procesov

Prehľad slúži najmä vlastníkom procesov a manažmentu na získanie informácií o aktuálnom stave vykonávania procesov a prípadných problematických procesoch. Vďaka tomu je možné venovať pozornosť len anomáliám a obmedziť čas a úsilia venované operatívnemu dohľadu nad procesmi.

PREHĽAD PROCESOV V IS KARAT

PM – Business Process Management a KARAT

Informačný systém KARAT poskytuje nástroje aj pre komplexné procesné riadenie firmy. Priamo v IS KARAT je možné modelovať nielen spustiteľné workflow procesy popísané vyššie, ale aj všeobecné nespustiteľné procesy a opísať tak všeobecne fungovanie celej firmy.

Zaujalo vás Workflow a BPM?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup

Kontaktujte nás