Mobilný klient

Skutočný pomocník pre prácu mimo kancelárie

img-mobile

Pre pracovníkov, ktorí nemajú vždy možnosť použiť k svojej práci plnohodnotné PC, teda zariadenie s väčším monitorom a hardwarovou klávesnicou je určený mobilný klient IS KARAT. Tento umožňuje prácu s IS KARAT na dotykových zariadeniach typu mobilný telefón alebo tablet s operačnými systémami Android alebo iOS.

Čo je Mobilný klient?

Jedná sa o plnohodnotného klienta IS KARAT s podporou väčšiny štandardných i firemných funkcionalít zákazníka, čo oproti jednoúčelovým aplikáciám s nemennou funkčnosťou a jednostranným zamarením na konkrétnu mobilnú platformu, robí z mobilného klienta IS KARAT skutočného pomocníka pre prácu mimo kanceláriu. 

Aké štandardné komponenty IS KARAT podporuje?

 • Prihlasovací dialóg
 • Vstupné menu
 • Zoznam
 • Detail
 • Dialóg Workflow
 • Dialóg príloh
 • Tlačový dialóg
 • Prehľady typu Pohlaď, Zostava, Kocka
 • Nástenky
 • Miniaplikácia typu Zoznam a Prehlaď
 • Hromadné operácie

Možnosti využitia natívnych funkcií zariadení

Mobilný klient IS KARAT prináša ďalšie možnosti využitia natívnych zariadení, ako sú:

 • Systémové notifikácie
 • Spustenie fotoaparátu a priloženie fotky priamo do aplikácie
 • Priame vytočenie telefónneho čísla konkrétnej osoby alebo firmy
 • GPS súradnice
 • Zdieľanie dokumentov
 • Ďalší …

Bezpečnosť

Z hľadiska bezpečnosti podporuje mobilný klient zabezpečenou komunikáciu cez HTTPS a prácu s klientskymi certifikátmi, ktoré zaistia, že s mobilným klientom môžu pracovať len overené zariadenia a užívatelia. Platnosť certifikátu je možné navyše vzdialene spravovať, takže IT manažér spoločnosti môže okamžite zneplatniť odcudzené alebo inak zneužité zariadenie.

Hlavné prínosy pre uživateľov

 • Plnohodnotné pořizovanie a práca s dátami v mobilnej aplikácii (Android, iOS a ďalšie)
 • Jednotný vývoj ďalších funkcionalít IS KARAT
 • Možnosť využívať všetky firemné, zákazkové funkcionality
 • Prispôsobenie prostredie klienta užívateľom
 • Podpora užívateľské otvorenosti aj v mobilnej aplikácii
 • Využitie natívnych vlastností mobilného zariadenia
 • Rýchla reakcia na vzniknuté interné i externé podnety
 • Diskrétne a rýchle zisťovanie informácií
 • Rýchla distribúcia potrebných informácií ďalším osobám
 • Priebežné sledovanie dodržiavania dohôd s obchodnými partnermi

Zaujal vás mobilný klient ERP KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup.

Kontakt