Návrh informačného systému

Úspešnosť informačného systému sa odvíja od jeho návrhu. Vďaka kvalitnej príprave získate užitočného pomocníka, ktorý splní vaše ciele a potreby.

Už ste tiež počuli podobný príbeh?

Zákazník si zaobstará informačný systém a až po jeho dodávke zistí, že neplní jeho predstavy. Procesy nie sú zmapované ani riadené, alebo sa užívateľom IS vôbec nehodí jeho funkcia. Čo potom? Dôležité je problému úplne predísť!

Návrh IS reaguje na to, čo potrebujete

Informačný systém je ako dom. Bez porozumenia cieľov vašej firmy a potrieb užívateľov nie je dobré sa púšťať do stavby.

Preto pri návrhu informačného systému začíname analýzou požiadaviek. Najdôležitejšie je pochopiť očakávania, vyskúšať si tímovú spoluprácu a zhodnúť sa na cieľoch, ktoré má IS dosiahnuť. Výstupom tejto etapy je plán nasadení IS v podobe predimplementačnej analýzy.

Dobrý návrh IS chráni vašu investíciu

Aby organizácia fungovala efektívne, musí stanoviť a riadiť mnoho vzájomne prepojených činností. Preto počas predimplementačnej analýzy využívame procesný prístup, ktorý je zárukou nevynechania dôležitých krokov a napomáha tak zvýšiť spokojnosť zákazníkov.

Najväčším prínosom návrhu informačného systému je ochrana vašich investícií a eliminácie rizík, pretože nekúpite mačku vo vreci, ale produkt navrhnutý priamo na mieru. Po obojstrannej zhode na návrhu informačného systému sa môžeme pustiť do implementácie informačného systému.

Máte záujem o poradenstvo a konzultácie?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup

Kontaktujte nás