Evidencia objednávok

Objednávky patria k najdôležitejším dokladom každej zdravej firmy. Uľahčíme ich príjem, evidenciu i úlohu pre ďalšie procesy vo vašej spoločnosti.

evidence objednavek

IS KARAT vám pomôže automaticky premeniť prichádzajúce objednávky na požiadavky na zaistenie skladovej zásoby – výrobkov, tovaru, materiálov či polotovarov.

Evidovať môžete ľubovoľné druhy objednávok

 • vnútorné objednávky (interné)
 • vonkajšie objednávky (externé, zákaznícke)
 • odberateľské objednávky (poptávky a ponuky)
 • dodávateľské objednávky
 • odvolávky prijaté

Výhody evidencie objednávok

Evidencia objednávok v IS KARAT vám umožňuje verzovanie dokumentov a sledovanie priebežného stavu dokladov. Poskytuje tiež rozsiahlu podporu pri riadení dopytu a ponúk.

Vďaka väzbám voči skladovým evidenciám, odbytovým dokladom, výrobe a prepracovanému systému rezervácií či blokácií, budete schopní vyhodnocovať vykrytie objednávky v jednotlivých fázach rezervácie a vychystania zásob.

Pri evidencii objednávok môžete pohodlne sledovať disponibilitu zásob v čase s množstvom nástrojov pre ich automatizovanú optimalizáciu. Nechýba ani možnosť priameho generovania objednávok podľa dodávateľa.

Prínosy pre výrobu

Výrobné podniky ocenia priamu previazanosť dopytovo – ponukového riadenia na prípravu výroby a kalkulácie, vrátane možnosti predobjednania materiálu a simulatívneho zaplánovania do výroby pre určenie možného termínu dodania.

Následne možno priamo z objednávok jednoducho generovať výrobné príkazy – vďaka tomu môže obchodník priamo nahliadnuť na stav rozpracovanosti objednávky vo výrobe.

OBJEDNÁVKY PRIJATÉ

Evidencia objednávok v IS KARAT

Pokročilá správa objednávok

 • riadenie dopytu a ponúk s podporou verzovania dokumentov
 • riadenie dopytu a ponúk s podporou pre kalkuláciu a simulatívne zaplánovanie do výroby
 • import objednávok z externých zdrojov
 • preberanie objednávok z webu B2B B2C riešení
 • väzby medzi dokladmi, možnosť odvodzovania dokladov
 • robustný rezervačný systém s možnosťou vykrytia objednávky iným dokladom

Efektívna spolupráca s dodávateľmi

 • rad nástrojov pre tvorbu dodávateľských objednávok s možnosťami výberu vhodného dodávateľa
 • systém výhľadov v podobe riešenia odvolávok
 • integrované EDI riešenie objednávok i odvolávok

Monitoring a možnosti vyhodnotenia

 • prepracovaný systém disponibility skladových zásob
 • podrobné možnosti vyhodnotení v podobe dátových manažérskych kociek
 • presné vyhodnotenie stavu rezervácie a stavu dodania až na úroveň jednotlivých položiek objednávky
 • možnosti rámcových objednávok (dlhodobých rámcových zmlúv) vrátane sledovania priebežného čerpania
 • podpora pre generovanie výrobných príkazov a on-line prezeranie stavu rozpracovanej výroby

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt