Evidencia zmlúv

Zmluvy s obchodnými partnermi môžete vďaka IS KARAT prehľadne evidovať a tiež aktívne využiť pre budúcu prácu.

evidence smluv

IS KARAT vám zaistí pohodlnú evidenciu všetkých typov zmlúv a písomných záväzkov.

Ako vám evidencia zmlúv ušetrí čas?

Okrem klasickej archivácie dôležitých súčastí zmlúv môžete nastaviť, aby sa definované obchodné podmienky zobrazovali ako predvolené aj pre ďalšie doklady, napríklad objednávky alebo výdavkové listy.

Výrazne si tak ušetríte čas a spresníte prácu pri vkladaní termínov splatnosti, foriem úhrady, limitov pre predaj a iných údajov. Systém tieto dáta užívateľovi prednostne ponúka pri vyplňovaní dotknutých dokumentov a dokladov.

EVIDENCIA ZMLUV

Prílohy, dodatky a prístupové práva

Register zmlúv v IS KARAT umožňuje evidovať aj dodatky k jednotlivým zmluvám. K evidencii je možné pripojiť zmluvu v elektronickej podobe. Pri elektronickej podobe dokumentu je možné sledovať jednotlivé verzie a prípadne kontrolovať ich schvaľovanie a zverejňovanie.

Samozrejme, je možné nastaviť sofistikované prístupové práva tak, aby k zmluvám mali prístup len oprávnené osoby.

Vďaka systému KARAT môžete tiež jednoducho spravovať dokumenty a nastaviť ich efektívny obeh (workflow).  

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt