Elektronická fakturácia

Tiež vás nebaví papierovanie a rady na pošte? Posielajte plnohodnotné faktúry elektronickou cestou.

elektronicka fakturace

Prednosť elektronickej fakturácie môžu využiť všetci užívatelia IS KARAT, ktorých obchodní partneri sú ochotní prijímať elektronicky podpísanú faktúru, napríklad vo formáte PDF a EDI.

Elektronická faktúra má všetky náležitosti daňového dokladu, a preto je plnohodnotnou alternatívou papierovej faktúry v očiach firiem a úradov.

Hlavné výhody elektronickej faktúry

  1. Netreba tlačiť faktúry na papierFaktúry už nemusíte ručne podpisovať, pečiatkovať ani dávať do obálky. Nemusíte vyhadzovať peniaze za poštu alebo iné doručovateľské služby.
  2. Ušetríte časVybavujete svoje faktúry ručne? Určite si dokážete predstaviť úsporu času vďaka elektronickej fakturácii. V prípade väčšieho objemu sa môže jednať o ušetrenie celej pracovnej sily.
  3. Fakturácia a úhrada peňazí je rýchlejšiaVýznamne sa zvýši rýchlosť doručenia faktúry. Doklad je možné rýchlejšie spracovať a schváliť, čo v určitých prípadoch znamená jeho rýchlejšiu úhradu.
  4. Zjednodušenie procesu fakturáciePri zmluvnom zjednaní s odberateľom možno zjednodušiť režim potvrdzovania doručenia dobropisov.
  5. Fakturovať môžete i do zahraničiaElektronická fakturácia nie je viazaná iba na tuzemské subjekty. Môžete ju využiť aj pre fakturáciu do zahraničia.

Ako funguje elektronická fakturácia?

Elektronickú fakturáciu môžete zaviesť u svojich obchodných partneroch, ktorí s ňou vyslovili súhlas. Elektronické faktúry sú podpisované jednotlivo alebo automaticky. V PDF formáte sa potom odosielajú ako príloha e-mailu.

Zároveň systém protokoluje, na ktorých partnerov bolo v danej dávke elektronicky fakturované a na ktorých nie. Tieto protokoly sa automaticky zasielajú ku kontrole napríklad hlavnej fakturantke spoločnosti.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt