Evidencia zásob

Udržujte aktuálny prehľad o zásobách v skladoch vašej firmy vďaka informačnému systému KARAT.

evidence zasob

Kvalitná evidencia zásob je podmienkou optimálneho využitia zdrojov pri podnikaní.

Jednoduchá evidencia rôznych typov zásob vďaka IS KARAT

 • materiál
 • polotovary
 • hotové výrobky
 • tovar
EVIDENCE SKLADOVÝCH ZÁSOB

Prínosy IS KARAT pre evidenciu zásob

 • sledovanie okamžitého i predpokladaného stavu skladových zásob
 • prehľad o presnom umiestnení zásob na sklade
 • automatické aktualizácie evidenčného stavu skladovej zásoby
 • ocenenie skladovej zásoby podľa nastavenej metódy (FIFO, priemerné ceny, pevné ceny) a nákladov na obstaranie (doprava, poplatky, clá)
 • rýchle zmeny cien zásob a ľahké skladové inventúry
 • nastavenie disponibilného množstva zásob
 • rezervácie či blokácie skladových zásob
 • určenie zodpovednosti za zásoby a ich pohyby
 • optimalizácia trás pre presuny zásob

Nespornou výhodou skladového systému KARAT je možnosť riadenia skladových procesov a evidencie skladových pozícií prostredníctvom modulu Riadený sklad WMS.  

V IS KARAT môžete tiež efektívne vykonávať inventúru tovaru.

Zaujalo vás riešenie IS KARAT?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zabezpečiť ďalší správny postup

Kontakt