Informačný systém pre firmy poskytujúce služby

Riešenie pre firmy poskytujúce služby

Chceli by ste zlepšiť chod vašej firmy? Efektívnejšie riadiť vzťahy so zákazníkmi? Lepšie plánovať a evidovať zákazky? Optimalizovať logistické procesy?

Systém KARAT sa prispôsobí menšej i väčšej firme poskytujúcej služby!

Pre aké oblasti služieb je systém KARAT vhodný?

 • autoservisy
 • technické služby miest a obcí
 • reklamné služby
 • personálne služby
 • servis a požičovňa dopravných prostriedkov
 • servis a požičovňa manipulačnej techniky
 • distribúcia a logistika

Najväčšie praktické skúsenosti máme s firmami zameranými na servis a požičiavanie.

Zaoberáte sa servisom alebo požičiavaním a hľadáte informačný systém? Máme pre vás špeciálne riešenie.  

Čo vám systém KARAT umožní

 • rutinnú prácu a rozhodovanie
 • spoluprácu v rámci výrobného procesu
 • komunikáciu so zákazníkmi a orgánmi štátnej správy

IS KARAT - Riešenie pre firmy poskytujúce služby

Aké procesy systém KARAT podporuje?

Okrem účtovníctva sa informačný systém KARAT zameriava na procesy, ktoré najviac ovplyvňujú získavanie nových zákazníkov, realizáciu zákaziek, zaistenie zdrojov a inovácia. Systém má komplexné a prepracované väzby.

Riadenie ľudí

 • personalistika
 • mzdy
 • riadenie ľudských zdrojov
 • štatistické hlásenie a elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy

Lepšie využitie ľudského potenciálu, kedy sú ľudia viac zapojení do obchodného a výrobného procesu, prináša dlhodobo lepšie výsledky než kvantitatívne zvyšovanie produkcie.

Riadenie financií

 • majetok
 • financie a riadenie Cash Flow
 • účtovníctvo
 • dane

Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy pri kontrolách a auditoch.

Riadenie dodávateľského reťazca (SCM)

 • CRM - riadenie vzťahov s obchodnými partnermi s internetovým volaním (VoIP)
 • skladové hospodárstvo, vrátane riadeného skladu(WMS)
 • nákup
 • predaj vč. e-komerce B2BB2C
 • reklamácie
 • inventúry
 • logistika nákupu, predaja, skladov

Ďalšie špecifické nástroje

Špecifické (prierezové) nástroje ocenia predovšetkým zákazníci, pre ktorých je správne využívanie technológií a rozumná automatizácia súčasťou podnikateľskej stratégie.

 • podnikový portál s technológiou SharePoint (intranet, extranet)
 • otvorenosť, ktorá umožňuje prispôsobiť informačný systém KARAT bez znalosti programovania a napojiť ho na iné systémy
 • konektory na špecializované externé systémy
 • workflow
 • elektronická výmena dát (EDI)
 • controlling, manažerské riadenie , dátové sklady
 • podpora procesného a strategického riadenia
 • riadenie a správa dokumentov (DMS)

Vybrané referencie

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu