Aktuality

Novinky a tlačové správy

30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických a mobilných. Spoločnosť zavádza nový podnikový informačný systém KARAT od rovnomenného českého výrobcu softwaru - spoločnosti KARAT Software. Cieľom je zlepšiť…

19. 6. 2017

Rozhovor s generálným riaditeľom spoločnosti RESPECT a.s. Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA

Největší československý pojišťovací makléř pro fi rmy a podnikatele, 24 let na trhu, 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně, přes 7 miliard zprostředkovaného pojistného za rok – takový je RESPECT, a.s., který před čtyřiadvaceti lety vznikl na popud vzoru zahraničních pojišťovacích makléřů, které…

Všetky novinky a správy (235)