Systémová integrácia

Systémová integrácia

Jeden prepojený systém funguje vždy lepšie a efektívnejšie než viac oddelených.

Musíte kvôli jednej úlohe pracovať v niekoľkých programoch? Učíte sa ich ovládanie, prenášate dáta, prihlasujete sa, odhlasuje sa ... A stále dokola?

Práve tu vznikajú straty pre vašu firmu - časové, ľudské i finančné. Systémová integrácia môže vyriešiť váš problém prepojením viacerých systémov do jedného efektívneho celku!

Aké sú prínosy systémovej integrácie?

 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Zvýšenie stability systému
 • Zvýšenie bezpečnosti systému
 • Jednoznačná zodpovednosť za fungovanie IS
 • Vytvorenia predpokladov pre rýchlejší a lacnejší rozvoj a zmeny systému

Systémová integrácia s IS KARAT

Hoci informačný systém KARAT už v základe podporuje väčšinu podnikových procesov a činností výrobných, servisných a obchodných firiem, môžu byť oblasti, na ktoré si zákazníci vyberú špeciálnu aplikáciu. Aj takéto programy ale dokážeme jednoducho integrovať.

S akými aplikáciami môžeme IS KARAT prepojiť

 • Internetové obchody
 • Software pre riadenie dopravy
 • Váhový systém
 • Systém pre zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov vo výrobe (čiarové kódy, RFID)
 • Skladové zakladače
 • Konektory na software v oblasti CAD/CAM
 • Komunikácia s prepravnými spoločnosťami
 • Software pre výrobu sladu
 • Ďalšie špecializované aplikácie

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických…

19. 6. 2017

Rozhovor s generálným riaditeľom spoločnosti RESPECT a.s. Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA

Největší československý pojišťovací makléř pro fi rmy a podnikatele, 24 let na trhu, 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně, přes 7…