Systémová integrácia

Systémová integrácia

Jeden prepojený systém funguje vždy lepšie a efektívnejšie než viac oddelených.

Musíte kvôli jednej úlohe pracovať v niekoľkých programoch? Učíte sa ich ovládanie, prenášate dáta, prihlasujete sa, odhlasuje sa ... A stále dokola?

Práve tu vznikajú straty pre vašu firmu - časové, ľudské i finančné. Systémová integrácia môže vyriešiť váš problém prepojením viacerých systémov do jedného efektívneho celku!

Aké sú prínosy systémovej integrácie?

 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Zvýšenie stability systému
 • Zvýšenie bezpečnosti systému
 • Jednoznačná zodpovednosť za fungovanie IS
 • Vytvorenia predpokladov pre rýchlejší a lacnejší rozvoj a zmeny systému

Systémová integrácia s IS KARAT

Hoci informačný systém KARAT už v základe podporuje väčšinu podnikových procesov a činností výrobných, servisných a obchodných firiem, môžu byť oblasti, na ktoré si zákazníci vyberú špeciálnu aplikáciu. Aj takéto programy ale dokážeme jednoducho integrovať.

S akými aplikáciami môžeme IS KARAT prepojiť

 • Internetové obchody
 • Software pre riadenie dopravy
 • Váhový systém
 • Systém pre zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov vo výrobe (čiarové kódy, RFID)
 • Skladové zakladače
 • Konektory na software v oblasti CAD/CAM
 • Komunikácia s prepravnými spoločnosťami
 • Software pre výrobu sladu
 • Ďalšie špecializované aplikácie

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

28. 4. 2017

Prípadová štúdia PEKASS

Stiahnite si prípadovú štúdiu nasadenie informačného systému KARAT do českej spoločnosti PEKASS a.s.

27. 1. 2017

Prípadová štúdia PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Stiahnite si prípadovú štúdiu nasadenie informačného systému KARAT do českej spoločnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.