Implementácia informačného systému KARAT

Implementácia informačného systému

Profesionálne vás prevedieme celým procesom implementácie IS, aby užívatelia poznali výhody nového riešenia čo najskôr.

Sme popredným dodávateľom ERP systémov v ČR a SR a radi svoje skúsenosti s nasadzovaním systémov využijeme vo váš prospech, či už patríte medzi veľké, stredné, alebo menšie firmy.

Odporučenie pri implementácii IS

 • Stavte na úzku spoluprácu tímu budúcich užívateľov a konzultantov dodávateľa
 • Dobre sa pripravte, konkretizujte svoje požiadavky, vyslovte svoje očakávania
 • Uistite sa, že konzultanti vaše priania nielen počujú, ale tiež im rozumejú
 • V prípade náročnejšej implementácie IS uvažujte o rozdelení projektu do jednotlivých etáp

Osvedčená implementácia informačného systému KARAT

Pre nasadenie informačného systému KARAT využívame metódu projektového riadenia. Implementačný tím má za úlohu zrealizovať odsúhlasené riešenie z predimplementačnej analýzy v potrebnej kvalite, dohodnutom čase a danom finančnom rozpočte. Štandardná implementácia IS má 3 fázy:

Notebook s ozubenými kolami

Predimplementačná analýza - návrh IS

 • Pomôžeme špecifikovať ciele projektu
 • Pomôžeme definovať požiadavky nového IS
 • Navrhneme riešenia celých procesov aj konkrétnych potrieb
 • Prehľadne zakreslíme a popíšeme návrh riešenia aj priebeh realizácie
 • Spoločne zoponujeme navrhnutý koncept

Proces samotnej realizácie - podľa záverov Predimplementačnej analýzy

 • Vytvoríme technické a systémové prostredie pre ERP KARAT (HW a SW dodáme, nainštalujeme, nastavíme)
 • Nastavíme jednotlivé aplikačné moduly systému
 • Premigrujeme dôležité údaje pre štart nového systému
 • Prispôsobíme systém dohodnutým požiadavkám zákazníka
 • Vyškolíme a následne zhodnotíme schopnosti užívateľov v IS
 • Otestujeme aplikáciu aj užívateľov na pripravenosť pre ostrú prevádzku
 • Poskytneme podporu užívateľom v rámci nábehu systému

Podpora a rozvoj po prvotnej implementácii IS

 • Vykonáme kontinuálny prechod do servisného režimu
 • Podporíme užívateľa v rozvoji znalostí a best practicies
 • Pomôžeme rozvíjať systém a podporovať nové IT trendy
 • Aktualizujeme IS v súlade s novou legislatívou

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických…

19. 6. 2017

Rozhovor s generálným riaditeľom spoločnosti RESPECT a.s. Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA

Největší československý pojišťovací makléř pro fi rmy a podnikatele, 24 let na trhu, 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně, přes 7…