Implementácia informačného systému KARAT

Implementácia informačného systému

Profesionálne vás prevedieme celým procesom implementácie IS, aby užívatelia poznali výhody nového riešenia čo najskôr.

Sme popredným dodávateľom ERP systémov v ČR a SR a radi svoje skúsenosti s nasadzovaním systémov využijeme vo váš prospech, či už patríte medzi veľké, stredné, alebo menšie firmy.

Odporučenie pri implementácii IS

 • Stavte na úzku spoluprácu tímu budúcich užívateľov a konzultantov dodávateľa
 • Dobre sa pripravte, konkretizujte svoje požiadavky, vyslovte svoje očakávania
 • Uistite sa, že konzultanti vaše priania nielen počujú, ale tiež im rozumejú
 • V prípade náročnejšej implementácie IS uvažujte o rozdelení projektu do jednotlivých etáp

Osvedčená implementácia informačného systému KARAT

Pre nasadenie informačného systému KARAT využívame metódu projektového riadenia. Implementačný tím má za úlohu zrealizovať odsúhlasené riešenie z predimplementačnej analýzy v potrebnej kvalite, dohodnutom čase a danom finančnom rozpočte. Štandardná implementácia IS má 3 fázy:

Notebook s ozubenými kolami

Predimplementačná analýza - návrh IS

 • Pomôžeme špecifikovať ciele projektu
 • Pomôžeme definovať požiadavky nového IS
 • Navrhneme riešenia celých procesov aj konkrétnych potrieb
 • Prehľadne zakreslíme a popíšeme návrh riešenia aj priebeh realizácie
 • Spoločne zoponujeme navrhnutý koncept

Proces samotnej realizácie - podľa záverov Predimplementačnej analýzy

 • Vytvoríme technické a systémové prostredie pre ERP KARAT (HW a SW dodáme, nainštalujeme, nastavíme)
 • Nastavíme jednotlivé aplikačné moduly systému
 • Premigrujeme dôležité údaje pre štart nového systému
 • Prispôsobíme systém dohodnutým požiadavkám zákazníka
 • Vyškolíme a následne zhodnotíme schopnosti užívateľov v IS
 • Otestujeme aplikáciu aj užívateľov na pripravenosť pre ostrú prevádzku
 • Poskytneme podporu užívateľom v rámci nábehu systému

Podpora a rozvoj po prvotnej implementácii IS

 • Vykonáme kontinuálny prechod do servisného režimu
 • Podporíme užívateľa v rozvoji znalostí a best practicies
 • Pomôžeme rozvíjať systém a podporovať nové IT trendy
 • Aktualizujeme IS v súlade s novou legislatívou

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

28. 4. 2017

Prípadová štúdia PEKASS

Stiahnite si prípadovú štúdiu nasadenie informačného systému KARAT do českej spoločnosti PEKASS a.s.

27. 1. 2017

Prípadová štúdia PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Stiahnite si prípadovú štúdiu nasadenie informačného systému KARAT do českej spoločnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.