Hardware

Dodávka technického vybavenia

Bezproblémový chod informačného systému vyžaduje nielen kvalitný softvér, ale aj hardvér.

Preto vám odporučíme a dodáme programové i technické vybavenie s pre vás výhodným pomerom cena / výkon.

Spolupracujeme s renomovanými výrobcami výpočtovej techniky. Základ našej ponuky tvoria produkty spoločnosti IBM, Lenovo a Dell.  

Zariadime pre vás

  • návrhy optimalizovaného riešenia
  • dodávky kvalitnej výpočtovej techniky
  • bezchybné prevedenie realizácie
  • kvalitnú technickú podporu s možnosťou zmluvne zaistených servisných zásahov

Vďaka komplexnému riešeniu zrýchľujete realizáciu celého projektu a garantujeme záruky za kvalitu všetkého dodaného tovaru a služieb.

Tipy na financovanie