Predajná a servisná sieť

Disponujeme sieťou certifikovaných partnerov a spoločne s nimi tvoríme úspešný tím poskytujúci klientom ucelené riešenia na špičkovej úrovni.

Ak ste fungujúca regionálna spoločnosť a máte záujem byť súčasťou tímu silného hráča na trhu ERP, ponúkame niekoľko typov partnerstiev.

Typy partnerstva

Predajná a servisná sieť v Českej republike