Vývoj software a aplikácií

Vývoj software a aplikácií

Potrebujete vytvoriť aplikáciu, naprogramovať individuálne riešenie na mieru? Dokážeme pružne reagovať na nové trendy a vaše priania.

Výhodou IS KARAT sú otvorené technológie, vnútorná architektúra, spolupráca s poprednými výrobcami vývojových nástrojov a databáz.

Otvorenosť a napojenie na ďalšie systémy

Množstvo úprav systému môžete vykonávať sami a dokonca bez znalosti programovania.

Otvorenosť a škálovatelnosť umožňuje prispôsobiť ERP KARAT špecifickým firemným potrebám, alebo ho napojiť na iné externé informačné systémy. Systém podporuje elektronickú výmenu dát (XML, EDI, ISDOC, ISDS).

Môžete jednoducho meniť výstupy, alebo vzhľad, logiku a funkčnosť vstupných formulárov a vkladať do nich svoje vlastné údaje alebo obrázky.  

Máte náročnejšiu požiadavku na vytvorenie novej aplikácie?

Systém KARAT dokážeme ľubovoľne rozšíriť vďaka jeho jedinečnej architektúre - vývojovému a aplikačným jadrám.

Vývojové jadro tvoria systémové knižnice a KARAT Modeler (CASE) k rýchlemu vytváraniu aplikácií v prostredí KARAT. Aplikačné jadrá obsahujú spoločné vlastnosti, ktorých cieľom je zaistenie bezpečnosti a jedinečnosti business logiky.

Stabilita a bezpečnosť dát

Náš optimálne navrhnutý dátový model má pozitívny vplyv na stabilitu a rýchlosť systému, ktorá zostáva konštantná i pri rastúcich objemoch dát a súbežnej práci väčšieho množstva užívateľov.

Maximálnu bezpečnosť a ochranu dát zaisťuje prístupový systém informačného systému KARAT (možnosť definovať práva až na kľúče tabuliek) spoločne s prístupovým systémom databázy. Prístup do informačného systému KARAT sa môže riadiť rolami v Active Directory, kedy sa užívateľ prihlasuje do viac aplikácií jedným menom a heslom (podpora prístupu SSO Single Sing On).

IS KARAT Modeler
IS KARAT Modeler

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických…

19. 6. 2017

Rozhovor s generálným riaditeľom spoločnosti RESPECT a.s. Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA

Největší československý pojišťovací makléř pro fi rmy a podnikatele, 24 let na trhu, 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně, přes 7…