Slovník pojmov

ABCDEGHIJKMORSTUVWXVŠETKO

A

AATP

Allocated-Available-to-Promise - plánovací algoritmus rozširujúce ATP o možnosť rozdeliť hotové výrobky medzi jednotlivých zákazníkov na základe ich geografickej polohy a ich postavenie v zákazníckej…

ABC/M

Activity Based Costing / Management - metodika stanovujúca princípy pre meranie a riadenie nákladov a výkonov podnikových procesov a ich aktivít.

APS

Advanced planning and scheduling - Pokročilý systém plánovania a rozvrhovania výroby.Plánovať a riadiť výrobu môžete pomocou informačného systému KARAT. Viac informácií

ASP

Application Service Providing - prenájom softvérových aplikácií prostredníctvom Internetu.

ATP

Available-to-Promise - plánovací algoritmus zaisťujúci hotové produkty v distribučných centrách, odkiaľ sú k dispozícii zákazníkom.

B

B2B

Business-to-Busines - systémy elektronickej komercie na priemyselných a obchodných trhoch uplatňované medzi podnikateľskými subjektmi.

B2C

Business-to-Customer - systémy elektronickej komercie uplatňované medzi podnikateľskými subjektmi a koncovými zákazníkmi.

BI

Business Intelligence - súhrn nástrojov umožňujúci užívateľom ucelený prístup k dátam v podnikových informačných systémoch a ich analýzu za účelom lepšieho porozumenia podnikaniu a zákazníkom.…

BSC

Balanced Scorecard - ucelený systém strategického riadenia, ktorý umožňuje organizácii previesť jej víziu a stratégiu do konkrétnych cieľov, projektov, procesov a čiastkových opatrení.

Business Partner KARAT

Business partneri spoločnosti KARAT Software a.s. sú najmä IT spoločnosti, ktoré vyvíjajú menšie softvérové riešenia, ale nemajú ambície alebo potenciál pre vývoj a implementáciu rozsiahleho ERP.Môžu…

C

CAD/CAM

Termín CAD/CAM označuje návrh výrobkov a riadenie výroby pomocou počítača. Všeobecne CAD/CAM predstavuje software, alebo stroje, ktoré sú využívané vo výrobných procesoch.CAD skratkou anglického termínu…

Cloud computing

Model poskytovanie aplikácií prostredníctvom Internetu v podobe služby. Predchádzajúce modely rozvíja o možnosti grid computingu a klastrových riešení.

Contact partner KARAT

Contact partneri spoločnosti KARAT Software as sú fyzické osoby a spoločnosti, ktoré pracujú alebo spolupracujú s firmami, poznajú ich prostredia a sú im dostupné informácie o plánovaných…

CRM

CRM je skratka anglického názvu Customer relationship management a znamená riadenie vzťahu so zákazníkmi . Je to databázovou technológiou podporovaný proces zber, spracovanie a využitie informácií…

CTP

Capable-to-Promise - plánovací algoritmus dodávky výrobku, založený na plánovaní výrobných kapacít v závislosti na ich aktuálnej vyťaženosti.

1234

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických…

19. 6. 2017

Rozhovor s generálným riaditeľom spoločnosti RESPECT a.s. Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA

Největší československý pojišťovací makléř pro fi rmy a podnikatele, 24 let na trhu, 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně, přes 7…