Slovník pojmov

ABCDEGHIJKMORSTUVWXVŠETKO

A

AATP

Allocated-Available-to-Promise - plánovací algoritmus rozširujúce ATP o možnosť rozdeliť hotové výrobky medzi jednotlivých zákazníkov na základe ich geografickej polohy a ich postavenie v zákazníckej…

ABC/M

Activity Based Costing / Management - metodika stanovujúca princípy pre meranie a riadenie nákladov a výkonov podnikových procesov a ich aktivít.

APS

Advanced planning and scheduling - Pokročilý systém plánovania a rozvrhovania výroby.Plánovať a riadiť výrobu môžete pomocou informačného systému KARAT. Viac informácií

ASP

Application Service Providing - prenájom softvérových aplikácií prostredníctvom Internetu.

ATP

Available-to-Promise - plánovací algoritmus zaisťujúci hotové produkty v distribučných centrách, odkiaľ sú k dispozícii zákazníkom.

B

B2B

Business-to-Busines - systémy elektronickej komercie na priemyselných a obchodných trhoch uplatňované medzi podnikateľskými subjektmi.

B2C

Business-to-Customer - systémy elektronickej komercie uplatňované medzi podnikateľskými subjektmi a koncovými zákazníkmi.

BI

Business Intelligence - súhrn nástrojov umožňujúci užívateľom ucelený prístup k dátam v podnikových informačných systémoch a ich analýzu za účelom lepšieho porozumenia podnikaniu a zákazníkom.…

BSC

Balanced Scorecard - ucelený systém strategického riadenia, ktorý umožňuje organizácii previesť jej víziu a stratégiu do konkrétnych cieľov, projektov, procesov a čiastkových opatrení.

Business Partner KARAT

Business partneri spoločnosti KARAT Software a.s. sú najmä IT spoločnosti, ktoré vyvíjajú menšie softvérové riešenia, ale nemajú ambície alebo potenciál pre vývoj a implementáciu rozsiahleho ERP.Môžu…

C

CAD/CAM

Termín CAD/CAM označuje návrh výrobkov a riadenie výroby pomocou počítača. Všeobecne CAD/CAM predstavuje software, alebo stroje, ktoré sú využívané vo výrobných procesoch.CAD skratkou anglického termínu…

Cloud computing

Model poskytovanie aplikácií prostredníctvom Internetu v podobe služby. Predchádzajúce modely rozvíja o možnosti grid computingu a klastrových riešení.

Contact partner KARAT

Contact partneri spoločnosti KARAT Software as sú fyzické osoby a spoločnosti, ktoré pracujú alebo spolupracujú s firmami, poznajú ich prostredia a sú im dostupné informácie o plánovaných…

CRM

CRM je skratka anglického názvu Customer relationship management a znamená riadenie vzťahu so zákazníkmi . Je to databázovou technológiou podporovaný proces zber, spracovanie a využitie informácií…

CTP

Capable-to-Promise - plánovací algoritmus dodávky výrobku, založený na plánovaní výrobných kapacít v závislosti na ich aktuálnej vyťaženosti.

1234

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

28. 4. 2017

Prípadová štúdia PEKASS

Stiahnite si prípadovú štúdiu nasadenie informačného systému KARAT do českej spoločnosti PEKASS a.s.

27. 1. 2017

Prípadová štúdia PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Stiahnite si prípadovú štúdiu nasadenie informačného systému KARAT do českej spoločnosti PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.