Microsoft Sharepoint

Microsoft SharePoint

Vo firemnom prostredí sa denne generuje množstvo informácií a dokumentov, prebieha množstvo pohybov a zamestnanci posielajú desiatky e-mailov. Ako sa v tejto záplave informácií čo najľahšie zorientovať?

Firemný portál na platforme MS SharePoint prináša jednoduché spôsoby, vďaka ktorým zefektívnite riadenie toku informácií vo vašej firme a zabezpečíte tak prehľadnú a rýchlu organizáciu práce.

Čo je Microsoft SharePoint?

Microsoft SharePoint je integračná platforma, ktorá sprístupní informácie z rôznych zdrojov vo firme na jednom mieste - na Firemnom portály. Môžete tu zdieľať čokoľvek, čo chcete v rámci podniku sprístupniť zamestnancom alebo obchodným partnerom. Na Firemnom portály je možné fulltextovo vyhľadávať a nastavovať zasielanie e-mailových upozornení pri zmenách obsahu.

Firemný portál na platforme MS SharePoint

Firemný portál na platforme technológie SharePoint umožňuje jednoduchšie zdieľať prácu a spolupracovať s inými užívateľmi, organizovať projekty a skupiny a zdieľať ľubovoľné potrebné informácie. Jediné, čo potrebujete, je webový prehliadač.

Princíp fungovania Firemného portálu na technológii SharePoint

Firemný portál SharePoint

Prínosy MS SharePoint

Rýchlejšia práca s informáciami a dokumentmi

  • Informácie z rôznych zdrojov na jednom mieste
  • Ľahký prístup odkiaľkoľvek, napr. z terénu
  • Podpora ISO, smerníc a procesov vo firme

Jednoduchšia spolupráca vo vnútri firmy

  • Práca s jednotnými a aktuálnymi dátami a dokumentmi
  • Zastupiteľnosť zamestnancov
  • Odovzdávanie a zachovanie firemného know-how
  • Už nikdy nezabudnete včas splniť dôležitú úlohu

Jednoduchšie rozhodovanie

  • Prehlaď o aktuálnom stave zákaziek, projektov či ekonomike firmy
  • Nastavenie schvaľovacích postupov

Riešené oblasti

Potrebujete Firemný portál?

Radi vám predstavíme dostupné riešenie pre vašu firmu a ukážeme vám, ako Firemný portál funguje. Kontaktujte nás