Informačný systém pre výrobné firmy

Riešenie pre výrobné firmy

Chceli by ste efektívnejšie riadiť výrobné procesy? Dôslednejšie sledovať náklady? Chcete si uľahčiť spoluprácu so subdodávateľmi a obchodnými partnermi?

Systém KARAT sa prispôsobí menšej i väčšej výrobnej firme!

ERP systém prepojí kľúčové agendy vašej firmy – obchod, výrobu aj ekonomiku

Systém je otvorený a škálovateľný - preto je vhodný aj pre väčšie firmy s niekoľkými závodmi. Všetky výrobné prevádzky môžete riadiť z jedného miesta. Systém vyjde plne v ústrety vašim individuálnym požiadavkám.

Systém KARAT je vhodný najmä, ak používate rôzne technológie a typy výroby

 • konštrukcie na zákazku
 • montáž na zákazku
 • výroba na sklad
 • dávková a procesná výroba

Ste strojárenská, zlievarenská alebo nápojárska firma a hľadáte informačný systém? Máme pre vás špeciálne odborové riešenia.  

Čo vám systém KARAT umožní

 • rutinnú prácu a rozhodovanie
 • spoluprácu v rámci výrobného procesu
 • komunikáciu so zákazníkmi a orgánmi štátnej správy

Prehľad výrobkov v IS KARAT
Prehľad výrobkov v IS KARAT

Aké procesy systém KARAT podporuje?

Okrem účtovníctva sa informačný systém KARAT zameriava na procesy, ktoré najviac ovplyvňujú získavanie nových zákazníkov, realizáciu zákaziek, zaistenie zdrojov a inovácie.

Riadenie výroby

 • technická príprava výroby s väzbou na CAD/CAM systémy
 • projekty
 • zakázky
 • zdroje
 • kooperácie
 • nezhody
 • pokročilé plánovánie a rozvrhovanie výroby (APS),MRP, MRP II logistika výroby
 • elektronický zber dát z výroby (čiarové kódy, RFID)

Riadenie dodávateľského reťazca (SCM)

 • CRM - riadenie vzťahov s obchodnými partnermi s internetovým volaním (VoIP)
 • predaj vrátane e-komercie B2BB2C
 • nákup
 • skladové hospodárstvo, vrátane riadeného skladu (WMS)
 • inventúry
 • reklamácie
 • logistika nákupu, predaja, skladov

Riadenie financií

 • majetok
 • financie a riadenie Cash Flow
 • účtovníctvo
 • dane

Riadenie financií, Cash Flow, majetku a daní s využitím nástrojov, ktoré zjednodušujú prácu a minimalizujú chyby, ocení vedenie obchodnej firmy pri kontrolách a auditoch.

Riadenie ľudí

 • personalistika
 • mzdy
 • riadenie ľudských zdrojov
 • štatistické hlásenia a elektronická komunikácia s orgánmi štátnej správy

Lepšie využitie ľudského potenciálu, kedy sú ľudia viac zapojení do výrobného procesu, prináša dlhodobo lepšie výsledky než kvantitatívne zvyšovanie produkcie.

Výrobný príkaz v IS KARAT
Výrobný príkaz v IS KARAT

Ďalšie špecifické nástroje

Špecifické (prierezové) nástroje ocenia predovšetkým zákazníci, pre ktorých je správne využívanie technológií a rozumná automatizácia súčasťou podnikateľskej stratégie.

 • podnikový portál s technológiou SharePoint (intranet, extranet)
 • otvorenosť, ktorá umožňuje prispôsobiť informačný systém KARAT bez znalosti programovania a napojiť ho na iné systémy
 • konektory na špecializované externé systémy
 • workflow
 • elektronická výmena dát (EDI)
 • controlling, manažérske riadenie, dátove sklady
 • podpora procesného a strategického riadenia
 • riadenie a správa dokumentov(DMS)

Automatizácia prácnych činností

Vďaka novému ERP budete môcť automatizovať opakované činnosti, čo vám prinesie:

 • lepšie využitie času a zdrojov
 • optimalizáciu zásob a využitie obežných prostriedkov
 • kratšie dodacie lehoty
 • sledovanie ukazovateľov priebežnej doby výroby
 • zákaznícku spokojnosť
 • kvalitu, produktivitu

Vybrané referencie

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu