Skladový systém KARAT

Skladový systém

Získajte prehľad a kontrolu nad skladovým hospodárstvom. So skladovým systémom rýchlo vybavíte príjem, evidenciu i dodávky tovaru.

Prevádzkujete sklad? Alebo ich máte dokonca viac? Viete, ako by vám kvalitný skladový program mohol pomôcť optimalizovať skladové procesy?

Výhody pre vaše skladové hospodárstvo

 1. Kompletný prehľad

  Evidencia zásob, členenie pomocou stromovej štruktúry, evidencia typov, atribútov a detailov položiek, s ktorými môžete pracovať i vďaka čiarovým kódom – to všetko umožňuje ucelená skladová evidencia.

 2. Blokačné a rezervačné mechanizmy

  Vďaka previazanosti systému budete vždy vedieť okamžitý stav disponibilného množstva zásob. V prípade viacerých prijatých objednávok môžete nastaviť upozornenie či úplne zastaviť výdaj. Pre vykrývanie objednávok možno využiť i rezervačný systém.

 1. Vyhodnocovanie a štatistika

  Prínos skladového systému nespočíva iba v presnej evidencii údajov a vystavovaných dokladov, ale tiež schopnosti vyhodnocovania. Získate rýchle prehľady o dianí v skladoch i možnosť tlače zostáv a grafických výstupov.

 2. Bezpečie a kontrola

  Dôležité sú tiež kontrolné akcie a prepočty. Kontroly stavu a zaúčtovania skladových pohybov vám dodajú pokoj a istotu.

Čo sleduje skladový systém?

Objednávky

Sledujte prijaté i vydané objednávky, dopyt a ponuky s automatickým posúdením okamžitého stavu skladových zásob.

Odbyt a odbytový plán

Naplánujte skladové pohyby a evidujte príjmové, výdajové a prevádzacie listy.

Skladové jadro

Získajte kontrolu nad skladovými a odbytovými číselníkmi, transakciami, zásobami, oceňovaním skladových pohybov a účtovacími pravidlami.

Prehľad skladových položiek
Prehľad skladových položiek

Cenníky

Udržte si prehľad o všetkých položkách v sklade aj s ich cenami. Vytvárajte individuálne cenníky, akciové ceny alebo množstevné zľavy.

Reklamácia

Dohliadnite na reklamačné konanie, obeh reklamovanej položky vrátane súvisiacich dokumentov a vyhodnocujte dodatočné náklady a straty vďaka integrovaným analýzam a štatistikám.

Riadený sklad – automatizácia skladových procesov

Nadstavbou základného riešenia skladového systému je aplikácia riadeného skladu (WMS). Riadený sklad zvyšuje spokojnosť zákazníkov vďaka rýchlejším dodávkam tovaru. Jeho zavedením vytvoríte predpoklady pre zníženie nákladov a zvýšenie produktivity skladovacieho procesu.

Riadené sklady
Riadené sklady

Riadený sklad vám tiež umožní využiť výhody plnej automatizácie skladovacích procesov od objednania tovaru až po jeho expedíciu.

WMS KARAT získal ocenenie IT produkt roku 2011, ktoré udeľuje česká redakcia odborného časopisu Computerworld.  

Čo vie riadený sklad?

 • automatické priraďovanie pozícií pre príjem a výdaj zásob
 • presná evidencia skladových zásob s možnosťou spätného dohľadania
 • zvýšenie rýchlosti a presnosti práce skladníkov, dokumentovanie ich činnosti pri plnení úloh v rámci dopredu definovaných logistických procesov
 • optimalizácia trás pre presuny zásob, prehľad o ich presnom umiestnení na sklade
 • automatické generovanie sumáru obalov pri príjme a výdaja z riadeného skladu
 • tlač evidenčných etikiet (čiarových kódov, RFID)
 • podpora on-line práce prostredníctvom mobilných terminálov (WiFi), radenie priorít a systematické vyťažovanie skladníkov
 • on-line inventúry cez mobilné terminály
 • nastavenie prístupových práv

Manipulačné vozíky
Manipulačné vozíky

Funkcie IS KARAT

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu