Systém pre predajné procesy KARAT

Systém pre predajné procesy

Potrebujete kalkulovať ceny, stanovovať marže a presne vyhodnocovať jednotlivé obchodné prípady?

Získajte konkurenčnú výhodu na trhu a predávajte úspešne vďaka systému predaja KARAT.

Či už podnikáte v akomkoľvek odvetví, riešenie pre podporu predaja v IS KARAT vám pomôže previazať predajné procesy s oblasťami marketingu, obchodu, nákupu i výroby. Dokážete pružne reagovať na požiadavky trhu a vhodnými cestami predkladať ponuky potenciálnym zákazníkom a odberateľom.

Výhody predajného systému KARAT

Kompletná podpora rôznych typov predaja

 • riešenie pre všetky oblasti predaja - malopredaj, veľkoobchod, e-shop
 • reklamačné riadenie
 • servisné procesy
 • riešenie pre požičovne

Tvorba cien, marží a kalkulácií

 • rozsiahla funkcionalita v oblasti cenotvorby - kalkulácie ponúk, cenníky atď.
 • možnosti využitia zľavových systémov, riešenie bonusov a skont

Platby a fakturácia

 • systém zálohových platieb s automatickým zrážaním záloh
 • rôzne režimy fakturácie vrátane riešenia hromadnej fakturácie s rozlíšením odberných a fakturačných miest vašich zákazníkov
 • rôzne režimy konsignácií, riešenie „centrála -pobočky“
 • užívateľsky komfortné možnosti opráv jednotlivých predajných dokladov

Faktúry vydané
Faktúry vydané

Zjednodušenie spolupráce so zákazníkmi a odberateľmi

 • previazanosť všetkých predajných dokladov - dopyt, ponuka, objednávky, dodacie listy, faktúry a ich úhrady atď.
 • jednoduchá orientácia v rámci predajného procesu v ktorejkoľvek jeho fáze
 • detailné dopytovo - ponukové riadenie s možnosťami verzovania
 • plná podpora v oblasti EDI komunikácie a systému odvolávok, ktoré sú hlavne u výrobných spoločností neoddeliteľnou súčasťou predajného procesu

Odberateľské cenníky
Odberateľské cenníky

Monitoring, kontrola a vyhodnotenie skladových zásob

 • sledovanie rámcových zmlúv s priebežnou kontrolou ich plnenia
 • presné vyhodnotenie disponibility zásob v čase s dopadom do nákupného či výrobného procesu
 • funkcie zaoberajúce sa vykrývaním skladových zásob a variabilným systémom rezervácií
 • vyhodnotenie, prehľady, zostavy, grafy či kontingenčné tabuľky

Informačný systém KARAT disponuje tiež nákupným systémom.  

Funkcie IS KARAT

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu