Personálny informačný systém KARAT

Personálny informačný systém

Bez kvalitného personálu nemožno rozvíjať firmu. Náš personálny informačný systém vám pomôže vhodných pracovníkov nájsť, zaškoliť a efektívne riadiť.

Personálny informačný systém KARAT je nutným pomocníkom pre management, HR oddelenie a personalistov.

Čo vám personálny systém uľahčí?

 • hľadať a prijímať nových pracovníkov
 • pripravovať zmluvy a dokumenty týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov
 • viesť personálnu evidenciu zamestnancov
 • vybavovať požiadavky z oblasti sociálnej politiky
 • vzdelávať zamestnancov, organizovať školenia

Informačný systém KARAT ponúka profesionálne spracovanie personálnej agendy a prepojenie na mzdový software.  

Čo vám personálny informačný systém ponúka?

 • plnú podporu legislatívy
 • prehľady uchádzačov o zamestnanie
 • evidenciu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov
 • vedenie záznamov o školeniach, kurzoch, kvalifikáciách a zdravotných prehliadkach
 • zostavy pre výkazy štatistiky
 • podklady pre evidenčné listy, zápočtové listy
 • šablóny zmlúv k evidencii pracovného pomeru

Personálny informačný systém vám pomôže vybavovať nielen bežnú agendu, ale tiež maximalizovať potenciál zamestnancov a naplniť firemnú stratégiu.

Funkcie IS KARAT

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu