Manažérsky informačný systém KARAT

Manažérsky informačný systém (MIS)

Dobré rozhodnutia posúvajú firmu ďalej. Manažérsky informačný systém pomáha v správnom čase, so správnymi dátami a správnym ľuďom v procesoch vašej firmy.

Manažérsky informačný systém (MIS) je súčasťou informačného systému KARAT. Podporuje rozhodovanie vrcholových manažérov, stredných manažérov a zároveň bežných užívateľov, ak je to pre firmu účelné.

V akých oblastiach môžete spracovávať a vyhodnocovať dáta?

Manažérsky informačný systém KARAT vie vyhodnocovať dáta zo všetkých oblastí - predaj, výroba, financie, mzdy, personalistika a ďalšie.

Prehľadné výsledky uľahčujú a urýchľujú rozhodovanie

Ak si potrpíte na prehľadnú prezentáciu a štruktúru informácií, určite uvítate grafy, tabuľky, zostavy a reporty.

Pohodlný prístup a ľahké odovzdávanie informácií

Manažérsky informačný systém dbá na rýchlosť a dostupnosť výsledkov – reporty môžu chodiť e-mailom i na mobil.

Manažérsky informačný systém využíva technológiu On-Line Analytical Processing (OLAP). Tento flexibilný a moderný prístup umožňuje pripraviť dáta na základe voliteľných kritérií do štruktúr vhodných pre ďalšie analýzy. Výhodou je veľmi rýchla dostupnosť dôležitých informácií pre rozhodovanie či už z dátového skladu (DW), alebo on-line z reálnych dát.

Prehľad výdajov (kocka)
Prehľad výdajov (kocka)

Ďalšie užitočné funkcie

Variabilita dátových kociek a pritom stále jednotné ovládanie

Základnou časťou MIS sú dátové kocky, ktoré využívajú rozhranie DevExpress.Xpf.PivotGrid. Dáta z definovaných pohľadov – dátových kociek (OLAP) – sa prehľadne zobrazujú v komponente Karat Analyzer. Na celý modul MIS možno pozerať ako na integrujúce prostredie pre ľubovoľný počet dátových kociek, ktoré užívateľ vždy nájde pod jednou strechou. Výhodou je jednotnosť ovládania a veľká variabilita pri interpretácii dát. Kto pozná kontigenčné tabuľky z MS Office, zvládne bez problémov i manažérsky systém KARAT.

Dôraz na procesy

Dátové kocky potešia zvlášť procesne založených manažérov. Dáta z Karat Analyzeru sa môžu stať základom pre budovanie procesnej organizácie, čo je súčasný trend, ktorému sa v budúcnosti pravdepodobne nevyhne žiadny úspešný a konkurencieschopný podnik.

Meranie a zlepšovanie kvality

Dátová kocka umožní pracovať s hodnotami parametrov zvolených procesov a informačný systém sa môže stať súčasťou manažmentu kvality, alebo zárodkom pre aplikáciu metódy Balanced Scorecard (BSC).

Sledovanie trendov

Z prehľadných grafov najlepšie poznáte, ako sa situácia vyvíja a máte tak pre rozhodovanie cenné, relevantné a aktuálne informácie.

Funkcie IS KARAT

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu