Logistický informačný systém KARAT

Logistický informačný systém

Ponúknite svojim zákazníkom spoľahlivé dodávky tovaru a krátke dodacie lehoty. Vďaka logistickému systému znížite náklady a zvýšite produktivitu.

Zaoberá sa vaša firma nákupom, skladovaním, expedíciou tovaru? Potrebujete evidovať materiály, výrobu, skladovať polotovary, alebo hotové výrobky?

Pre koho je logistický informačný systém vhodný?

Logistický informačný systém sa oplatí výrobným firmám a obchodným spoločnostiam. Vynikajúcu škálovateľnosť systému oceníte pri riadení menšieho skladu s dvoma pracovníkmi, rovnako ako u viacpodlažného skladu o ploche desiatok km2 s desiatkami zamestnancov.

Prínosy logistického informačného systému

 • rýchla a presná komunikácia s dodávateľmi a obchodnými partnermi
 • sledovanie a riadenie optimálnej výšky skladových zásob
 • zabezpečenie hladkého výdaja a spoľahlivá distribúcia tovaru
 • zvýšenie rýchlosti a presnosti práce skladníkov, dokumentovanie ich činnosti pri plnení úloh v rámci vopred definovaných logistických procesov
 • optimalizácia trás pre presuny zásob, prehľad o ich presnom umiestení na sklade
 • podpora online práce prostredníctvom mobilných terminálov (Wi-Fi), riadenie priorít a systematické vyťažovanie skladníkov
 • využitie technológie čiarových kódov či RFID pre zvýšenie produktivity v skladoch
 • elektronická komunikácia s partnermi formou EDI
 • online inventúry, riadenie obalového salda

Potrebujete sledovať a riadiť pohyb tovaru na ceste k vašim zákazníkom?

Logistický informačný systém KARAT sa venuje nielen vnútornej logistike - vďaka možnosti prepojenia s ďalšími programami zjednodušuje tiež prepravu tovaru.

Táto časť riešenia je primárne určená pre spoločnosti riadiace dopravu na základe objednávok, na ktorých trasách je 5 a viac zastávok. Hodí sa ale aj v ďalších oblastiach, kde je potrebné riadiť a optimalizovať dopravné cykly, poznať náklady na dopravu po ukončení plánovania, analyticky hľadať možné úspory alebo prínosy.

Čo systém ďalej umožňuje?

 • tvorbu pevných a dynamických trás podľa aktuálnych objednávok
 • online kontrolu realizácie plánu s upozornením na odchýlky
 • zasielanie SMS zákazníkom
 • obojsmernú komunikáciu medzi vodičom a dispečingom
 • preplánovanie trasy a zaslanie do terminálu vodiča
 • navigáciu na ďalšiu zastávku
 • správu vozového parku

Ako funguje logistický software KARAT

Prehľad o stave zásob

Východiskové informácie pre podnik sú objednávky zákazníkov v sledovanom období. Objednávky je možné porovnávať so stavom zásob surovín, dielov či komponentov. Na základe týchto informácií môžete zostaviť plán zásobovania.

Komunikácia s dodávateľmi

Podľa plánu zásobovania je možné začať komunikáciu s dodávateľmi. Pretože je plán zostavovaný na základe relevantných informácií, budete objednávať len to, čo pre daný objem zákaziek skutočne potrebujete.

Riadenie logistiky

Užívatelia logistického IS majú k dispozícii prostredie pre koordináciu logistických aktivít, riadenie zásob, objednávok, dopytov a plánovanie.

Funkcie IS KARAT

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu