Business Intelligence

Business Intelligence (BI)

Kvalitný proces strategického rozhodovania v rámci celej organizácie!

S Business Intelligence získate lepšie výsledky a vyššiu konkurencieschopnosť na trhu.

Čo je to Business Intelligence

Podnikové informačné systémy poskytujú užívateľom obrovské množstvo dát o vašom podnikaní a firemných procesoch. Nástroje, ktoré umožňujú analyzovať tieto údaje a odvodiť z nich nové informácie o fungovaní podniku, sa označujú ako Business Intelligence.

Pomocou množiny technologických procesov vám Business Intelligence poskytne štruktúru prehľadných dát, vďaka ktorým budete robiť tie správne rozhodnutia.

Business Intelligence
Business Intelligence

Čo zaisťujú a podporujú nástroje Business Intelligence

 1. sledovanie najrôznejších výkonnostných ukazovateľov organizácie
 2. optimalizáciu vnútro firemných procesov
 3. analýzu výroby a predaja
 4. stanovenie sortimentu a cien pre maximalizáciu zisku
 5. finančné analýzy
 6. vyhodnotenie miery plnenia stanovených cieľov
 7. monitorovanie skladového hospodárstva
 8. kontrolu výkonu zamestnancov a ich odmeňovanie
 9. zameranie reklamnej kampane na najvhodnejší segment a jej vyhodnotenie

Business Intelligence ocenia nielen vrcholoví manažéri, ale poslúži i pre operatívne rozhodovanie pracovníkov na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry.   

Hlavné výhody BI riešenia pre vašu firmu

 • ľahké sledovanie prosperity vášho podnikania
 • naplnenie stanovených cieľov
 • odhalenie skrytých rezerv
 • rýchlosť a flexibilita spracovávaných dát
 • voľne nastaviteľné požiadavky na reporting
 • centrálny zdroj ucelených, dôveryhodných a presných informácií o aktuálnom a historickom stavu organizácie
 • BI má vlastný model zabezpečenia, oddelený od zdrojových systémov
 • úprava riešení BI vašim požiadavkám
 • výstupy sledujete prostredníctvom webového prehliadača
 • výstupy do bežných formátov (PDF, Excel, HTML, Word, …)
 • integrácia s technológiou SharePoint
 • využívanie pokročilých analytických nástrojov spoločnosti Microsoft

Funkcie IS KARAT

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu