ERP systém KARAT

ERP systém KARAT

Predstavujeme vám výkonný nástroj pre organizáciu a efektívne riadenie.

Je sofistikovaný a zároveň ľahko ovládateľný. Má bohaté funkcie, a pritom je cenovo dostupný. Plne sa prispôsobí potrebám každej firmy. ERP systém KARAT podporí vaše podnikanie a umožní vám ďalší rast.

Načítanie ERP KARATPrihlásenie do ERP KARAT

Aké oblasti ERP systém KARAT rieši?

Hlavné výhody ERP systému pre vašu firmu

 1. Dlhoročné skúsenosti výrobcov

  Využite naše bohaté znalosti, zázemie a technológie. Viac než 25 rokov poctivej práce sa premieta i do našej pevnej pozície v ČR a na Slovensku.

 2. Zlepšenie všetkých firemných procesov

  Vykonávajte správne veci správne. ERP systém KARAT zjednoduší a zrýchli kľúčové procesy v oblastiach výroby, obchodu, servise, projektov, financií, marketingu či logistiky.

 3. Modularita a prispôsobivosť

  Ušite si ERP systém na mieru svojim požiadavkám. Vyberte si moduly a funkcie, ktoré vám pomôžu v podnikateľskej činnosti a ďalej je rozvíjejte podla vlasných predstáv.

 4. Odborné služby a užitočná podpora

  Získajte okrem vyspelého ERP systému tiež istotu kvalitného servisu a užívateľskej podpory. Postaráme sa o pravidelnú správu a aktualizácie.

 1. Výborné výsledky v praxi

  Nekupujte neoverené. ERP systém KARAT úspešne využíva okolo 8 000 užívateľov. Rad našich klientov patrí medzi lídrov vo svojich odboroch.

 2. Stabilita a bezpečnosť

  Nezabudnite na bezpečie firemných informácií. Vďaka nášmu ERP systému sa môžete spoľahnúť na vysoký výkon a konzistenciu dát.

 3. Otvorenosť a škálovateľnosť

  Nenechajte sa obmedzovať. Sami môžete vytvárať funkcie, výstupné zostavy a formuláre pre zhotovenie dát.

 4. Cenová dostupnosť

  Nečakajte, až si na ERP systém zarobíte. Zaujímavé varianty financovania otvárajú cestu k ERP systému každej firme.

Nástenka v ERP KARAT

 Vybrané funkcionality ERP KARAT

Ďalšie funkcionality

Vývojové jadro a aplikačné jadra

ERP KARAT využíva viacvrstvovú technológiu Client/Server. Vnútorná architektúra systému je tvorená vývojovým jadrom a jadrami aplikačnými. Vývojové jadro tvoria systémové knižnice a vlastný CASE nástroj pre vytváranie aplikácií v prostredí systému. Aplikačné jadrá obsahujú spoločné vlastnosti pre zaistenie maximálnej bezpečnosti a špecifické vlastnosti zaisťujúce business logiku systému.

Architektúra nášho systému garantuje možnosť ďalšieho rozširovania a integrácie s inými systémami.  

Súlad s legislatívou

ERP systém KARAT je v súlade s účtovnou, daňovou a všeobecne platnou legislatívou Českej republiky a Slovenska . Upozorní vás aj na zmeny v účtovnej a daňovej legislatíve. ERP software KARAT pravidelne prechádza nezávislým auditom.

Jazykové verzie

ERP systém KARAT dodávame v českej, slovenskej a anglickej jazykovej mutácii.

Kompatibilita s Microsoft

Od verzie 18 je možné informačný systém KARAT prevádzkovať na MS SQL serveri verzia 2017.

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Zaujíma vás cena informačného systému KARAT?

Požiadať o kalkuláciu