SaaS a outsourcing ERP systému

Saas a Outsourcing ERP systému

Chcete informačný systém hlavne využívať a nestarať sa o jeho prevádzku? Koncept SaaS - software ako služba - vám vychádza v ústrety.

Stačí si vybrať aplikácie, ktoré sa vašej firme hodí pre podnikanie. O všetko ostatné vrátane technológií a ich prevádzky sa za mesačný poplatok postaráme my.

Hlavné výhody outsourcingu

 • Nejde o veľkú investíciu, ale o službu hradenú mesačne v dopredu známej výške.
 • Váš IT špecialista nemusí strácať čas správou HW, systémového SW, DB, atd.
 • Eliminujete neočakávané náklady – dodávateľ outsourcingu zaisťuje technologické inovácie ERP, HW a systémového prostredia vrátane databáz.
 • Zaisťujeme plnohodnotný servis nasadeného riešenia pri legislatívnych zmenách, ku ktorým neustále dochádza.

Formou SaaS si môžete zaobstarať nielen ICT a komplexný ERP systém KARAT, ale i jeho vybrané časti (CRM systém) alebo produkty firmy Microsoft, napr. SharePoint. Prístup k aplikáciím získate cez internet.  

Kedy je vhodné uvažovať o SaaS a outsourcingu?

 1. Keď chcete ušetriť za prevádzku ERP systému a ďalších technológií

  Na zabezpečenie chodu ERP vlastnými silami musíte každoročne vyčleniť peniaze a pracovníkov. Vďaka outsourcingu vám odpadávajú náklady na správu i rozvoj systému. Nemusíte riešiť novinky v legislatíve ani meniaci sa počet užívateľov.

 2. Keď vám záleží na bezpečnosti dát

  Možno máte vyššie nároky na bezpečnosť prevádzky systému vo firme, ale nedokážete ju sami zaistiť. V prípade outsourcingu nemusíte riešiť protipožiarne opatrenia, zabezpečenie proti odcudzeniu dát, a pod.

 3. Keď nechcete plánovať investície do IT

  Voľba outsourcingu vás oslobodzuje od nutnosti sledovať a plánovať financie na zmeny vyvolané rýchlosťou inovácie databáz, operačných systémov, a pod.

 1. Keď nemáte dostatočné priestory pre servery a technológie

  Vďaka outsourcingu nemusí vaša firma zabezpečovať prevádzkové prostredie pre servery, na ktorých beží ERP (napr. samostatná miestnosť pre servery, klimatizácia, bezprašné prostredie atď.).

 2. Keď vaši pracovníci nie sú zodpovední iba za prevádzku ERP systému

  IT pracovník venuje vo firme väčšinu času údržbe PC, serverov, technickej podpore a ďalším úlohám. Pri vlastnej prevádzke ERP systému k tomu musí váš IT technik plne zvládať tiež správu HW, systémového SW a ERP vrátane ďalších aplikácií.

Možné riziká outsourcingu

Je férové povedať, že existujú i riziká, ktoré môžu zákazníkovi outsourcing ERP systému skomplikovať.

 1. Problémy s internetovým pripojením k aplikáciám

  V niektorých lokalitách môže byť dôležitou otázkou zaistenie dobrej úrovne konektivity.

 2. Nesprávna voľba outsourcingového dodávateľa

  Váš dodávateľ by mal zaisťovať prevádzkyschopnosť ERP na úrovni zabezpečenia dostupnosti nad 99.9 %.

Často kladené otázky

Nebude outsourcing drahý?

Pri porovnaní všetkých nákladov na vlastný nákup a prevádzkovanie ERP predstavuje outsourcing finančne zaujímavú variantu. Výška mesačného poplatku je individuálna a závisí na objednávke. Pri porovnávaní cien je vhodná otázka, aké činnosti musí podnik okolo ERP financovať, koľko vlastných ľudí rieši niečo okolo ERP a vlastne sa nevenuje podstatným činnostiam, aby podnik fungoval – nákupu, výrobe, atď.

Ani nevieme, či tam bola vykonaná záloha a vôbec – neukradne nám niekto dáta?

Pri outsourcingu u pripravenej spoločnosti je bezpečnosť ERP systému na výrazne vyššej úrovni, než keď systém prevádzkuje podnik vo vlastnej réžii.

Nebude takto prevádzkovaný ERP pracovať pomaly?

Situácia okolo rýchlych liniek sa výrazne zlepšuje a podnik si môže vybrať z viac spoločností a možností tak, aby mu finálne riešenie vyhovovalo.

Nevznikne problém s pripojením našich tlačiarní, terminálov pre výrobu a dalších zariadení?

Áno, môže vzniknúť problém, a preto je nutné vykonať analýzu a zhodnotenie stavu a ďalších rozvojových plánov ERP, ktorá ukáže, či je pre podnik riešenie outsourcingu vhodné. S touto situáciou sme pripravení pomôcť a navrhnúť jej riešenie.

Zaujala vás možnosť spolupráce prostredníctvom SaaS a outsourcingu?

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám zaistiť ďalší správny postup.

Chcete vyskúšať informačný systém KARAT?

Požiadať o demo

Aktualityarchív

30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických…

19. 6. 2017

Rozhovor s generálným riaditeľom spoločnosti RESPECT a.s. Ing. Zdeňkem Reiblem, MBA

Největší československý pojišťovací makléř pro fi rmy a podnikatele, 24 let na trhu, 54 000 vyřešených pojistných událostí ročně, přes 7…