Backbone30. 6. 2017

Český podnikový informačný systém KARAT bude riadiť projekty v telekomunikačnej spoločnosti Backbone

Spoločnosť BACKBONE s.r.o., je významný český poskytovateľ služieb v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných sietí vrátane optických a mobilných. Spoločnosť zavádza nový podnikový informačný systém KARAT od rovnomenného českého výrobcu softwaru - spoločnosti KARAT Software. Cieľom je zlepšiť finančné i prevádzkové plánovanie, a predovšetkým celkovo skvalitniť a zefektívniť riadenie projektov.

Zavádzanie informačného systému KARAT v spoločnosti BACKBONE s.r.o. prebieha od jesene 2016 v niekoľkých fázach. Začiatkom roku 2017 boli spustené moduly účtovníctva a skladového hospodárstva, nasledovať bude projektové riadenie a mobilný klient. V konečnej podobe IS KARAT pokryje taktiež ekonomické riadenie, mzdy, personálne riadenie a riadenie vzťahov so zákazníkmi.

V súčasnej dobe prebieha analýza procesu riadenia projektov pred nasadením modulu projektového riadenia. Od neho si sľubujeme zlepšenie kontroly nad realizáciou projektov a zefektívnenie ich finančného plánovania a operatívneho riadenia. Zavedenie mobilného klienta nám následne umožní rýchlejšiu evidenciu zamestnancov, ktorí pracujú na realizácii projektu, a výrazne rýchlejšie vykrývanie materiálových požiadaviek,“ hovorí Ján Piťha, generálny riaditeľ spoločnosti Backbone.

Backbone neprevádzkuje IS KARAT na vlastnej infraštruktúre, ale externe, v cloudu poskytovanému spoločnosťou Českomoravské informačné systémy.

Spoločnosť BACKBONE s.r.o. realizuje na kľúč výstavbu moderných telekomunikačných sietí 3G/LTE, robí modernizácie starších telekomunikačných sietí a poskytuje poradenské služby v oblasti technologického know-how a projektového managementu. Na trhu pôsobí od roku 2001 a je aktívna v ČR i v zahraničí.

Našim cieľom je poskytovať vysoko kvalitné, flexibilné a rýchle služby podľa individuálnych požiadaviek našich náročných zákazníkov z radov telekomunikačných operátorov a s dlhodobou a bezporuchovou funkčnosťou infraštruktúry prispievať k ich dobrému menu u zákazníkov. Nový systém pre projektové riadenie nám umožní postupovať pri projektoch rýchlejšie a efektívnejšie vďaka zjednoteniu a zdieľaniu všetkých potrebných informácií vo virtuálnej projektovej kancelárii, kde môžu všetci ľahko sledovať postup prace, termíny, dostupnosť zdrojov a podobne,“ vysvetľuje prínosy IS KARAT Ján Piťha.

Spoločnosť BACKBONE s.r.o. pôsobí na českom trhu od roku 2001, kedy došlo ku spojeniu niekoľkých predošlých subjektov s mnohoročnou praxou v obore IT a GSM. Prioritnou činnosťou firmy Backbone s.r.o. je poskytovanie služieb v oblasti telekomunikačného a IT trhu. V oblasti telekomunikácií a IT sa špecializuje predovšetkým na výstavbu a modernizáciu 2G/3G/LTE technológií vrátane bezdrôtových i optických prenosových sietí a anténnych rozvodov. Firma Backbone s.r.o. pôsobí v tomto obore v celej rade projektov ako v EÚ tak mimo ňu.

Späť na prehľad noviniek